Yazılarımız

Veri Akademi

YABANCI DİLDE TEKNİK YAZIŞMA İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Yabancı Dilde Teknik Yazışma İşlemleri Eğitimi: Teknik yazışma işlemlerini yabancı dil kullanarak gerçekleştirebilme yetisini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim materyalidir.

Yabancı dilde teknik yazışma işlemleri eğitimi verilmesinin temel amacı çeviri işlemlerini yapabilmeniz ve gerekli teknik yazışmaları yürütebilmenizdir. Yabancı dilde teknik yazışma işlemleri eğitimi tamamlandığında mesleki yayınları çevirebilir ve teknik yazışmaları yürütebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Yabancı Dilde Teknik Yazışma İşlemleri Eğitimi - Translation (Çeviri)

1.1. Translation Techniques (Çeviri Teknikleri)

 • Word-for-Word Translation (Kelimesi Kelimesine Çeviri)
 • Literal Translation (Birebir / Aslına Uygun Çeviri)
 • Faithful Translation (Sadık Çeviri)
 • Semantic Translation (Anlamsal Çeviri)
 • Idiomatic Translation (Deyimsel Çeviri)
 • Free Translation (Serbest Çeviri)
 • Adaptation Translation (Uyarlama Çeviri)
 • Communicative Translation (İletişimsel Çeviri)

1.2. Sample Translations (Örnek Çeviriler)

2. Yabancı Dilde Teknik Yazışma İşlemleri Eğitimi - Technical Writings (Teknik Yazılar)

2.1. Business Letter Layout (İş Mektubu Düzeni)

2.2. Business Letters (İş Mektupları)

 • CV (Öz Geçmiş)
 • Application Letter (Başvuru Mektubu)
 • Complaint Letter (Şikâyet Mektubu)
 • Adjustment Letter (Düzeltme Mektubu)
 • Inquiry Letter (Sorgu Mektubu)

2.3. Reports (Raporlar)

· Recommendation and Feasibility Reports (Öneri ve Fizibilite Raporları)

 • Technical Report (Teknik Rapor)
 • Free Report (Serbest Rapor)
 • Progress Report (İlerleme Raporu)
 • Technical Evaluation Report (Teknik Değerlendirme Raporu)

2.4. Electronic Portfolio (Elektronik Portföy)

· How Should the Portfolio be Organized? (Portföy Nasıl Organize Edilmelidir?)

 • Sections of Your Portfolio (Portföyünüzün Bölümleri)
 • ePortfolio Samples (E-Portföy Örnekleri)

2.5. Survey (Anket)

 • What is Survey? (Anket Nedir?)

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ