iOS iPhone Uygulama Geliştirme

iOS ile Performans
iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi ile uygulamalar geliştirip yayınlayabileceksiniz. iOS işletim sistemi Apple tarafından geliştirilmiştir.

iOS işletim sisteminde geliştirdiğiniz uygulamalar, iPhone'un yanında, iPad ve Apple TV gibi diğer Apple platformlarında çalışır.

iOS platformunun yüksek kaliteli kullanıcı kitlesi geliştiriciler için daha yüksek gelir potansiyeli oluşturmaktadır. Apple'in kendisi ispat etmiş olan minimalist görüntülü ve sağlam yapılı imajı kullanıcılar üzerinde uzun vadeli olumlu etki bırakmıştır.

iOS platformu Apple'in çoğunluktan ayrılan yolu ile kendisine özgüdür.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi sonrası, Apple bakış açısı ve vizyonunun size yansıdığını göreceksiniz.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Katılımcı Profili

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi katılımcılarının herhangi bir programlama dilinde deneyim sahibi olunması tavsiye edilmektedir. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi programında konular en temelden en ileri seviyeye kadar detaylı olarak anlatılmaktadır.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Ön Gereklilikler

Algoritma bilginiz var ise veya matematik/mantık kurgularında rahat hareket edebiliyor ve bilgisayarı genel anlamda iyi kullanabiliyorsanız iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi programına rahatlıkla katılabilirsiniz.

Diğer halde ise önce C programlama Eğitimine katılmanız sizin için faydalı olur. C Eğitiminde temel programlama mantığı ve algoritma da öğretilmektedir. Algoritma mantığını öğrendikten sonra iOS iPhone uygulama geliştirme Eğitimine katılabilirsiniz.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Takvimi

Haftasonu: 03.08.2024
Haftaiçi: 07.08.2024
Tarihler ve Süre Hakkında Detay İçin Tıklayınız.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Süresi

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi grup süresi, toplamda 60 saat sürmektedir.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Ücreti

Bu Eğitimimiz firmaya veya kişiye özel olarak verilmektedir. Aşağıdaki, Bilgi Al formu ile veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Kazanımlar

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi sonucunda eğitime katılanlar, iOS ortamında uygulamalar geliştirme yeteneğine sahip olacaklardır.


iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Eğitim Konuları

1. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Swift'e Giriş

 • Swift Nedir?
 • Swift'e Başlamak
 • Simple Values
 • Kontrol Akışı
 • Fonkisyonlar ve Kapatmalar
 • Nesneler ve Classes
 • Numaralandırma ve Yapı
 • Protokoller ve Uzantılar
 • Generics
 • Swift Hakkında

2. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Swift Temelleri

 • Sabitler ve Değişkenler
  • Sabitleri Ve Değişkenleri Tanımlama
  • Annotations Türü
  • Sabitleri ve Değişkenleri Adlandırma
  • Sabit ve Değişkeni Basma
 • Comments
 • Semicolons
 • Integers
  • Integer Yapıları
  • Int
  • UInt
  • Kayan Noktalı Sayılar
 • Type Safety ve Type References
 • Nümerik Doğrular
 • Nümerik Dönüştürme Türü
 • Tamsayı Dönüştürme
 • Integers ve Kayan Nokta Dönüştürme
 • Booleans
 • Tuples
 • Opsiyonlar
 • nil
  • if statements
  • forced unwrapping
  • opsiyonel binding
  • kesin çözülmüş opsiyonlar
 • Hata Yönetimi
 • Assertions
  • Assertions ile Hata Ayıklama
  • Assertions Ne Zaman Kullanılır?

3. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Temel Operatörler

 • Terminoloji
 • Görevlendirme Operatörü
 • Aritmetik Operatörler
  • Remainder Operatörler
  • Kayan Nokta Remainder Hesaplaması
  • Operatör Artırma ve Azaltma
  • Unary Minus Operatör
  • Unary Plus Operatör
  • Compound Assignment Operators
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Ternary Conditional Operator
  • Nil Coalescing Operator
  • Range Operators
 • Mantıksal Operatörler (Logical Operators)
  • NOT Operatörü
  • OR Operatörü
  • AND Operatörü
  • Mantıksal Operatörleri Birleştirme
  • Explicit Parentheses (Açık Parantezler)

4. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Strings ve Karakterler

 • String Literals
 • Boş bir String'i Çalışır Duruma Getirmek
 • String Değişebilirliği
 • String Value Türleri
 • Karakterler ile Çalışmak
 • String ve Karakterleri Sıralama
 • String Interpolasyonu
 • Unicode
  • Unicode Skaler
  • String Literals içinde Özel Karakterler
  • Genişletilmiş Grafem Kümeleri
 • Karakterleri Sıralama
 • Bir Stringe Erişim ve Düzenleme
  • String İndices
  • String ve Karakter Eşitliği
  • Prefix ve Suffix Eşitliği
 • Unicode Representations of Strings
  • UTF-8 Representation
  • UTF-16 Representation
  • Unicode Scalar Representation

5. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Collection Çeşitleri

 • Collections Değişebilirliği
 • Arrays
 • Sets
 • Set Hareketlerini Gösterme
 • Sözlükler

6. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Kontrol Akışı

 • For Loops
 • While Loops
 • Koşullu Önermeler
 • Kontrol Transfer Önermeleri
 • Early Exit
 • API Uygunluğunu Kontrol Etmek

7. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Tanımlama
 • Fonksiyon Çağırma
 • Fonksiyon Parametreleri
 • Döndürme Değerleri
 • Fonksiyon Türleri
 • İç içe Geçmiş Fonksiyonlar

8. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Closures (Kapamalar)

 • Closure İfadeleri
 • Trailing Closures
 • Capturing Closures
 • Kapamalar ve Referans Tipleri
 • Kapamalar Referans Türleridir

9. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Enumerations (Numaralandırmalar)

 • Numaralandırma Sintax'ı
 • Ortak Değerler
 • Raw Değerler
 • Rekürsiv Numaralandırmalar

10. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Classes ve Yapılar

 • Classes ve Yapıları Kıyaslamak
 • Yapılar ve Numaralandırmalar
 • Değer Türleri
 • Arrays
 • Sözlükler
 • Assignment
 • String'de Copy Behaviours

11. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Özellikler

 • Stored Özellikler
 • Hesaplı Özellikler
 • Özelliklik İzleme
 • Global ve Yerel Değişkenler
 • Tür Özellikleri

12. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Metodlar

 • Örnek Metodlar
 • Metod Çeşitleri

13. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Subscripts

 • Subscripts Sintax'ı
 • Subscripts Kullanımı
 • Subscripts Ayarları

14. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Inheritance (Miras Alma)

 • Base Class Tanımlama
 • Subclassing
 • Overriding
 • Overrides Önleme

15. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Initialization (Başlatma)

 • İlk Değerleri Stored Özellikler için Ayarlama
 • Başlatmayı Özelleştirme
 • Varsayılan Başlatıcılar
 • Value Types için Başlatıcı Delegasyonu
 • Class Miras Alma ve Başlatma
 • Gerekli Initializers
 • Closure veya Function için Varsayılan Value Özelliği Ayarlama

16. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Deinitialization

 • Deinitialization Nasıl Çalışıtırılır?
 • Aksiyon içinde Deinitialization

17. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Automatic Reference Counting (Otomatik Referans Sayımı)

 • ARC Nasıl Çalışır?
 • Eylem içi ARC
 • Class Instances Arasında Güçlü Referans Döngüsü
 • Güçlü Referansların Çözümü
 • Closures için Güçlü Referans Döngüsü

18. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Optional Chaining (Opsiyonel Zincirleme)

 • Optional Chaining için Model Classes Tanımlama
 • Optional Chaining Aracılığıyla Özelliklere Erişim
 • Optional Chaining ile Metodları Çağırma
 • Optional Chaining ile Subcscripts'e Erişim
 • Opsiyonel Return Values ile Metodlar Üzerinde Zincirleme

19. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Hata Yönetimi

 • Representing Hataları
 • Throwing Hataları
 • Catching ve Hata Yönetimi

20. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Type Casting

 • Type Casting için Bir Class Hiyerarşi Tanımlama
 • Türleri Kontrol Etme
 • Downcasting
 • Any
 • Any Object

21. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - İçiçe Geçmiş Türler (Nested Types)

 • Action içinde Nested Types
 • Nested Types Önerme

22. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Uzantılar (Extensions)

 • Uzantı Sintax'ı
 • Hesaplanır Özellikler
 • Başlatıcılar
 • Metodlar
 • Subscripts
 • Nested Types

23. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Protokoller (Protocols)

 • Protokol Sintax'ı
 • Özellik Gereklilikleri
 • Metot Gereklilikleri
 • Değişen Yapısıyla Metot Gereksinimleri
 • Başlatıcı Gereksinimler
 • Türler Olarak Protokoller
 • Delegation
 • Uzantı ile Protokol Eklemek
 • Protokol Türlerinin Koleksiyonları
 • Protokol Miras Alma
 • Protokol Kompozisyonu
 • Protokol Uyumu için Kontrol Etme
 • Opsiyonel Protokol Gereksinimleri
 • Protokol Uzantıları

24. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Generikler

 • Generiklerin Çözebildiği Problemler
 • Generic Fonksiyonları
 • Tür Parametreleri
 • Tür Parametreleri Adlandırma
 • Tür Kısıtlamaları
 • Birleşmiş Türler

25. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Erişim Kontrolü

 • Modüller ve Kaynak Dosyaları
 • Erişim Seviyeleri
 • Erişim Kontrol Sintax'ı
 • Özel Türler
 • Subclassing
 • Protokoller
 • Uzantılar
 • Generics

26. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Gelişmiş Operatörler

 • Bitwise Operatörü
 • Overflow Operatörü
 • Precedence ve Associativity
 • Operatör Fonksiyonu
 • Özel Operatörler

27. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Örnek Swift Oyun Uygulaması

 • Örnek Swift Oyun Uygulaması Yapmak
 • Örnekler
 • Alıştırmalar
 • Sorular

28. iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi - Örnek Swift Uygulaması Yapmak

 • Örnek Swift Uygulaması Yapımı
 • Örnekler
 • Alıştırmalar
 • Sorular

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi yalnızca nakit olarak ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Veri Akademi eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Veri Akademi, ilan edilmiş eğitim programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsanız, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi Bilgi İstek Formu


iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

iOS iPhone Uygulama Geliştirme Eğitimi Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ