Yazılarımız

Veri Akademi

VERİTABANINDA SORGULAR EĞİTİMİ

Veritabanında Sorgular Eğitimi: Veri tabanını sorgular ile yönetebilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Veritabanında sorgular eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; ilişkisel veri tabanını, DML sorgularını ve SQL sorgularını yönetip düzenleyebilmenizi sağlamaktır. Veritabanında sorgular eğitimi tamamlandığında sorgu oluşturabilir, ilişkili tabloları kullanabilir ve veri işleme diline ait sorguları gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Veritabanında Sorgular Eğitimi - Sorgular ve Sorgu Türleri

1.1. SQL (Structured Query Language, Yapılandırılmış Sorgu Dili)

 • Sorgu Kullanarak Tablo Oluşturma İşlemi
 • Tablo Silme - DROP Deyimi
 • Sütun Ekleme - ADD COLUMN
 • Tablo Güncelleme - UPDATE Deyimi
 • SELECT Deyimi
 • SQL Fonksiyonları İle Çalışmak

1.2. Veri Analizi

 • Grup Fonksiyonlarının İncelenmesi
 • Birden Fazla Sütun İçin Gruplama İşlemi
 • Grup Koşulları İle Çalışmak

2. Veritabanında Sorgular Eğitimi - İlişkili Tabloların Kullanılması

2.1. Tabloları Birleştirmek

 • Kartezyen Çarpım
 • Eşiti Olanın Birleştirilmesi
 • Eşiti Olmayanın Birleştirilmesi

2.2. Alt Sorgular İle Çalışmak

 • Alt Sorgu İle İlgili Kurallar
 • Alt Sorgu Tanımlama İşlemleri
 • Çoklu Satırlara Ait Alt Sorgular
 • Tek Satıra Ait Alt Sorgular

3. Veritabanında Sorgular Eğitimi - DML (Data Manipulation Language, Veri İşleme Dili) Sorguları İle Çalışmak

3.1. Tabloya Satır Ekleme İşlemi

 • INSERT Deyimini Kullanmak
 • NULL Değer Ekleme İşlemi
 • Fonksiyon Kullanma İşlemleri
 • Başka Tablodan Satır Kopyalama İşlemi

3.2. Tablo Verilerinin Güncellenmesi

3.3. Tablo Verilerinin Silinmesi

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ