Yazılarımız

Veri Akademi

UYGULAMA YAZILIMLARI NELERDİR?

Bu yazımızda sizlere uygulama yazılımları nedir ve uygulama yazılımlarına örnekler konularında bilgilendirme yapılacaktır. Ancak öncesinde yazılımın ne olduğunu açıklamak faydalı olacaktır. Yazılım, bilgisayarlarda kullanılan her türden programa yazılım adı verilmektedir. Genel olarak programlar çalıştırılacakları zaman çevre birimi olarak geçen disklerden belleğe yani RAM’e yüklenirler. Bu da bilgisayarda uygulamaların çalışmasını sağlamaktadır.Uygulama Yazılımları Nelerdir?

Yazılımın kısa bir tanımından sonra uygulama yazılımını açıklayalım. Uygulama yazılımı, belli konularda istenen ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak ortaya çıkan çözümlerin programlama dilleri vasıtasıyla kodlanması sonucu kullanıma sunulan programlar olarak tanımlanabilir. Uygulama yazılımı nedir sorusuna verdiğimiz bu kısa cevap şimdilik yeterlidir. Ancak konuyu örneklerle açıklamak anlaşılır olması açısından önemlidir.

Uygulama Yazılımları Farklı İşletim Sistemlerinde Çalıştırılabilir mi?

Kullanıcıların belli başlı işlemleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan uygulama yazılımları örnekleri konusuna geçmeden önce herhangi bir işletim sisteminde çalışabilecek şekilde geliştirilen uygulama yazılımının farklı bir işletim sisteminde çalışıp çalışmadığı merak konusu olacaktır. Öncelikle ifade etmek gerekirse spesifik bir işletim sistemine özel geliştirilen bir uygulama yazılımı farklı bir işletim sisteminde çalışmayacaktır.Uygulama Yazılımları Nelerdir?

Bu duruma bir örnek vermek gerekirse Windows işletim sistemi kullanan bir kişisel bilgisayar için geliştirilmiş olan bir uygulama yazılımı Macintosh işletim sistemine sahip bir bilgisayarda çalışmayacaktır. Uygulamanın ilgili işletim sisteminde çalıştırılabilmesi sil baştan bahsi geçen işletim sistemi için yeniden geliştirilmesi gerekmektedir ki öteki türlü uygulamanın farklı işletim sistemine başka türlü entegrasyonu mümkün olmayacaktır.

Bilgisayar Yazılım Türleri

Bilgisayar yazılımları nelerdir ve hangi tür yazılımlar vardır sorusuna, bilgisayar yazılımları 3 ana kategoriye ayrılır şeklinde cevap verebiliriz.

1. Sistem Yazılımları

2. Uygulama Yazılımları

3. Çevirici YazılımlarUygulama Yazılımları Nelerdir?

Biz yazımızın konusu gereği 2 numaralı kategoride yer alan ‘Uygulama Yazılımları’ konusunu inceleyeceğiz.

Uygulama Yazılımları

Bilgisayar kullanıcılarının bazı belli başlı işlemleri yapabilmelerine olanak sağlayan yazılımlara uygulama yazılımları adı verilmektedir. Farklı işletim sistemlerine özel olarak geliştirildiği için işletim sistemi yazılımları olarak da isimlendirilebileceğimiz uygulama yazılımları türlerini incelemeye başlayalım.

Uygulama Yazılım Çeşitleri Nelerdir?

Uygulama yazılımları iki ana kategoride incelenebilir. Bunlar,

1. Genel Amaçlı Uygulama Yazılımları

2. Özel Amaçlı Uygulama Yazılımları


Genel Amaçlı Uygulama Yazılımları

Günümüz bilişim dünyasında bilgisayar sistemleri için geliştirilmiş birçok genel amaçlı uygulama yazılımı bulunmaktadır. Bunlar genel itibariyle aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Belediye Yazılımları
  • Eğitim Yazılımları
  • E-ticaret Yazılımları
  • Güvenlik Yazılımları
  • Muhasebe Yazılımları
  • Ofis Yazılımları

Bunların yanında genel amaçlı uygulama yazılımlarını dört ayrı grupta toplayabiliriz.

1. Ev ve Eğitim Uygulamaları

2. İnternet Uygulamaları

3. Kişisel Verimlilik Uygulamaları

4. Multimedya ve Grafik Uygulamaları

Genel amaçlı uygulama yazılımlarını biraz daha somutlaştırırsak konu biraz daha anlaşılır olacaktır. Örneğin ofis uygulamalarıMicrosoft Office, Excel, Powerpoint ve Open Office; metin işleme uygulamaları Word ve Notepad;internet tarayıcı uygulamaları İnternet Explorer, Chrome, Firefox ve Safari; medya oynatma uygulamaları Windows Media Player, VLC Media Player, GOM Player, QuickTime Player, Real Player ve Winamp örnek olarak verilebilir.

Özel Amaçlı Uygulama Yazılımları

Bilgisayarlarda bazı özel işlemlerin yapılabilmesi için geliştirilen ve belirli sınırlar dâhilinde kullanılabilen uygulamalaraözel amaçlı uygulama yazılımları denilmektedir. Özel amaçlı yazılımlar analiz ve karar verme, planlama, programlama, koordinasyon ve organizasyon aşamalarında yardımcı olacak şekilde kullanılabilmektedir.Uygulama Yazılımları Nelerdir?

Analiz ve karar verme sürecinde, belli başlı işlemleri gerçekleştirmekten öte var olan problemlerin çözümünde yöneticilere yardımcı olacak şekilde geliştirilen uygulamalardır. Matematiksel modellerden yararlanmak suretiyle istatistik ve yönetim bilimi yazılımları entegre edilmiştir.

Planlama, programlama, koordinasyon ve organizasyon süreçlerinde ise finansal planlama, bütçe, masraf ve satış raporları hazırlanması, toplantı konularının düzenlenmesi gibi işlemlerde kullanılmak üzere geliştirilirler.Uygulama Yazılımları Nelerdir?

Özel amaçlı uygulamalara ticari, eğitim, iletişim ve eğlence yazılımları da dâhil edilebilir. Ayrıca hastane otomasyon sistemleri, akıllı binalarda kullanılan uygulamalar ve proje yönetim yazılımları da aynı amaçlarla üretilen programları içermektedirler.

Uygulama Yazılımları Son Sözler

Bu yazımızda uygulama yazılımları nelerdir sorusuna yanıt aradık. Yazılım ve yazılım türlerini açıklayarak başladığımız yazımıza uygulama yazılımlarının çeşitlerini açıklayarak devam ettik. Her ne kadar anlatım içerisinde yer verilmese de sistem yazılımları nelerdir, güvenlik yazılımları nelerdir soruları da bizi uygulama yazılımlarına götürebilir. Aynı zamanda son zamanda popülerliği gittikçe artan Android uygulama yazılımları da incelenmesi gereken konular arasında gösterilebilir.

Konu anlatım sürecinde çok fazla detaya girmeden uygulama yazılımları nelerdir sorusu genel hatlarıyla cevaplandırılmıştır. Bu sayede uygulama yazılımı ve türleri konularında kavramların anlaşılır olması sağlanmıştır.

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ