Yazılarımız

Veri Akademi

SİSTEM VE AĞ UZMANLIĞI

Sistem uzmanlığı günümüz teknolojik gelişmelerinin en yüksek performansla kullanımını amaçlayan iş biçimidir. Artık işletmeler gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hem çalışma koşullarını hem bu standartları kendilerine göre yeni bir düzene oturturlar.

Dolayısıyla bilgisayar sistemleri, ağ sistemleri, güvenlik sistemleri konusunda bilgili ve uzman kişileri bünyelerine katarlar. Bu durum fiziksel çalışma ortamını değiştirerek bilgiye her yerden ve her zaman ulaşımı mümkün kılarak çalışma standartlarını yükseltir.

Sistem Uzmanlığı Nedir?

Sistem uzmanları günümüzün sistem üreticileri olarak gösterebileceğimiz Microsoft, Huaweii, VMware gibi bilişim üreticilerini kullanabilen kişilerin ihtisas alanıdır. Aynı zamanda network uzmanlığı yani ağ konusunda ve güvenlik konusunda da bilgi sahibi olan kişilerdir.

Sistem uzmanlığını aslında tek bir başlık altında incelemek mümkün değildir. Çünkü Sistem uzmanlığı denildiği zaman karşımıza birçok statü çıkabiliyor.


Sistem Uzmanlığı Nedir?

Sistem uzmanlığını konu alan statüleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Sistem Yöneticisi

 • Sistem Mühendisi

 • Sistem Analisti

 • Network Yöneticisi

 • Network Mühendisi

 • Network Analisti

 • Network Teknisyeni

 • Proje Müdürü

 • Proje Lideri

 • Bilgi İşlem Müdürü

 • Ağ Güvenliği Yöneticisi

 • Bilgi Teknolojileri Mühendisi

 • Bilgi Teknolojileri Yöneticisi

 • Teknik Danışman

Sistem ve Ağ Uzmanlığı Nedir?

Sistem ve ağ uzmanları başta küçük ve orta boyutta ağ yapılanmalarını oluşturabilir ve kontrol edebilirler.

Sonrasında büyük ölçekli ağları kontrol edebilen network uzmanları bu alanda firmaların çözüm ortağı olmaktadırlar. Sistem ve ağ uzmanlığı denildiği zaman CCNA sertifikası önemli bir noktadır. Bu statüye gelebilmek için bu sertifika programına tabi tutulmuş olmanız gerekmektedir. CCNP sertifikası da aynı şekilde sistem ve ağ uzmanları için önemlidir.

Bu sertifikaları aldıkları süreçte sistem uzmanlığı alanında edinilmesi gereken tüm bilgilere sahip olurlar.


Sistem ve Ağ Uzmanlığı Nedir?

Aynı zamanda statüye sahip olmaları için ICDN1 ve ICDN2 sınavlarını geçerek başarılı olmaları gerekmektedir. Ağ uzmanlığı konusunda başlangıç noktasını ağ teknolojilerini öğrenmektir. Bu alanda yapılan çalışmaları daha teknik konular takip eder.

Örneğin OSI referans modeli, TCP/IP protokolü üzerinden kurulmuş bir ağ ile haberleşme modülü, switchler ve routerlar, son katman olarak el altında olmayan uzak bir ofis ya da bilgisayar üzerine bağlanmayı sağlayan WAN sistemler öğrenilir.

Sistem ve ağ uzmanlığında WAN yani Wide Area Network oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Hatta sistem ve ağ uzmanlığının en önemli detaylarından birisidir diyebiliriz.

Network Uzmanlığı

Network uzmanlığı temel anlamda ağ uzmanlığıyla eş değerdir. Sistem ağ uzmanlığı teorik anlamda farklı noktalarda bulunan bilgisayarları ya da sunucuları aynı ağ üzerinde bilgi paylaşımına sürükler. Burada en basit network durumunu bir evde bulunan 3 bilgisayarın aynı ağ üzerinden dosya paylaşımına açık konumda olması olarak düşünebiliriz.

Bu bir nevi yerel ağ bağlantısıdır. Ancak bir Network uzmanı farklı noktalarda bulunan sunucular arasında bağlantı kurarak aynı ağ üzerinden bilgi akışını mümkün kılar.

Teknolojinin her geçen gün hayatımıza daha çok dahil olmasıyla beraber şirketlerin çalışma perspektifleri de değişikliklere uğruyor. Dolayısıyla daha fazla bilgisayar, daha fazla sunucu yükü ve daha fazla iletişime ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeplerle network uzmanlığı alan olarak gelişerek yayılmaya devam ediyor.


Network Uzmanlığı?

Bir işletmenin içinde bulunan makinalar arasında veri akışını doğru ve güvenli bir biçimde sağlarken her an değişebilecek dengelere de çözüm bulmak zorundadır. Aynı zamanda dışarıdan mevcut ağa gelecek veri akışını, dışarıya çıkacak veri akışını ve bunların güvenli olarak yapılabilmesini sağlayan kişidir.

Bir şirketin web sunucusu, mail sunucusu, Proxy sunucusu gibi bilgisayarları arasında senkronizasyonu sağlayarak herkesin bilgi akışına en çabuk şekilde erişimi temel görevidir. Sistem ağ uzmanlığı gelecekte çok daha fazla ihtiyaç duyulabilecek bir sektör haline gelmektedir.

Sistem Uzmanlığı Eğitimi

Sistem uzmanlığı eğitimi her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulan bir konum olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere artık orta ve küçük ölçekli işletmelerde ihtiyaç duyabiliyor.

Bir işletmede sistem uzmanı, network uzmanı ya da güvenlik uzmanı olarak çalışmak isteyen kişilerin büyük bir bilgi birikimine ihtiyaçları vardır. Çünkü tamamen teknik konularla ilgilenen bireylerdir ve hata yapma şansları yoktur.

Sistem uzmanlığı için neler yapılabilir sorusuna sistem uzmanlığı eğitim seti cevabı verilebilir. Eğitim setleriyle bu alanda ihtiyacınız olacak tüm bilgilere erişmeniz mümkündür.

Günümüzde bilgisayar sektörüyle ilgili birçok bireyin varmak istediği noktalardan birisi sistem ve ağ uzmanlığıdır. Dolayısıyla birçok kurs, birçok eğitim seti ve doküman bu bağlamda yardımcınız olabilir.

Sistem ve ağ uzmanlığı eğitimi için verilen bilgilerin detayları;

 • İşletmenin ihtiyacının olabileceği teknolojilerini saptayabilmek

 • Gerek sistem gerekse ağ bakımından alt yapısal ihtiyaçlar ve kurulumu

 • Sistem ve network yapılanmasının şemasını, testini, ihtiyaçlarını ve bakımı

 • Herhangi bir sistem ya da network problemini çözebilecek bilgi

 • Sistem ve network alanında ki yenilikler, beklentiler ve işletmeye kazandırabilecekleri

 • Network ve sunucu üzerine gelen saldırılara karşı önlemler

 • Hem sistemin hem ağın tüm güvenliğini sağlayabilecek bilgi

 • Sistemde kaybedilmemesi gereken verilerin kurtarılma prosedürleri

 • Yaşanan devamlı problemlerin çözüm şemaları

 • Şirket içi ya da şirket dışı sunucu ile ağ üzerinden geçen haberleşme fonksiyonlarının hızlı ve güvenilir akışının sağlanması

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ