Yazılarımız

Veri Akademi

NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ

Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş Eğitimi: Programlama ortamını kullanma ve nesneye yönelik programlamaya ait temel kodlar ile çalışabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Nesne tabanlı programlamaya giriş eğitimi verilmesinin temel amacı nesne tabanlı programlama ortamında kod yazabilmenizi sağlamaktır. Nesne tabanlı programlamaya giriş eğitimi tamamlandığında nesne tabanlı programlama ortamını kullanabilir, kod içerisinde "namespace" anahtar sözcüğü ile işlem yapabilir, değişkenlerden ve aritmetiksel operatörlerden faydalanabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş Eğitimi - Programlama Ortamının İncelenmesi

1.1. Arayüz Kullanımı

1.2. Konsol Uygulaması Oluşturma İşlemleri

1.3. Konsolda Kod Yazmak

2. Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş Eğitimi - NameSpaces (İsim Uzayları)

2.1. “namespace” Anahtar Sözcüğü

2.2. “using” Deyimi

2.3. Grafikler

2.4. Nesne Eklemek

2.5. Nesneye Kod Yazmak

3. Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş Eğitimi - Değişkenler ve Veri Çeşitleri

3.1. Değişken Tanımlarken Uyulması Gereken Kurallar

3.2. Değişken Tanımlama İşlemleri

3.3. Temel Veri Çeşitleri

4. Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş Eğitimi - Operatörler İle Çalışmak

4.1. Aritmetiksel Fonksiyonu Olan Operatörler İle Çalışmak

4.2. İşleçler İle Çalışmak

4.3. İşlem Öncelikleri Hakkında Bilgiler

4.4. Birleşim İşlemleri

4.5. Birleşim ve Atama İçin Kullanılan Operatörler

4.6. Arttırma ve Azaltma İşlemleri İçin Kullanılan Operatörler

4.7. “var” Değişkeni İle Çalışmak

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ