Yazılarımız

Veri Akademi

NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA KARAR VE DÖNGÜ YAPILARI EĞİTİMİ

Nesne Tabanlı Programlamada Karar ve Döngü Yapıları Eğitimi: Şartlı ifadeler ve tekrarlı işlemlerin mantıksal operatörler yardımı ile yapılması yetisinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir.

Nesne tabanlı programlamada karar ve döngü yapıları eğitimi verilmesinin temel amacı yazdığınız programlarda karar ve döngü yapılarını kullanabilirsiniz. Nesne tabanlı programlamada karar ve döngü yapıları eğitimi tamamlandığında mantıksal operatörler ile işlem yapabilir, şart ifadeleri ile programı yönlendirebilir, döngüler ile tekrarlanan işlemler oluşturabilir ve kod içindeki hataları yönetebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Nesne Tabanlı Programlamada Karar ve Döngü Yapıları Eğitimi - Mantıksal Operatörleri Kullanmak

1.1. Boolean Yapısı (System)

  • Eşitlik ve İlişki Operatörleri
  • Koşullu Olarak Çalışan Operatörler

2. Nesne Tabanlı Programlamada Karar ve Döngü Yapıları Eğitimi - Şart İfadelerini Kullanmak

2.1. If Kullanımı

2.2. İç İçe If Kullanımı

2.3. “if-else-if” Kullanımı

2.4. Switch Kullanımı

3. Nesne Tabanlı Programlamada Karar ve Döngü Yapıları Eğitimi - Döngüler İle Çalışmak

3.1. Bileşik Atama Operatörlerini Kullanmak

3.2. While Kullanımı

3.3. For Kullanımı

3.4. Do Kullanımı

  • Break ve Continue İşlemleri

4. Nesne Tabanlı Programlamada Karar ve Döngü Yapıları Eğitimi - Hata Ayıklama İşlemleri

4.1. Hata Yakalama (Try-Catch)

4.2. Çoklu Catch Blokları

4.3. Denetleme İşlemi Yapılmış İfadeler

4.4. Denetleme İşlemi Yapılmış Deyimler

4.5. Özel Durumları Yönetmek

4.6. Finally Blok İşlemleri

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ