Yazılarımız

Veri Akademi

MESLEKİ ÇİZİMLER EĞİTİMİ

Mesleki Çizimler Eğitimi: Elektrik - elektronik devre çizimleri yardımı ile bilişim diyagramları ve şemalarının çizilebileceği seviyede bilginin ve yetkinliğin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir.

Mesleki çizimler eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; TSE ve ISO uyumlu olarak sembol ve şema çizimlerini gerçekleştirebilmenizdir. Mesleki çizimler eğitimi tamamlandığında elektrik devreleri ve elektronik devreler ile bilişim diyagramlarını ve şemalarını çizebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Mesleki Çizimler Eğitimi - Elektrik Devreleri

1.1. Çağırma ve Bildirim Tesisatlarına Ait Semboller

1.2. Aydınlatma Tesisatı Sembolleri

1.3. Devre Çiziminin Özellikleri

  • Açık Şema
  • Kapalı Şema

2. Mesleki Çizimler Eğitimi - Elektronik Devreler

2.1. Elektronik Devre Sembolleri

2.2. Elektronik Devre Çizimi

  • Doğrultma Devresi

3. Mesleki Çizimler Eğitimi - Bilişim Diyagram ve Şemaları

3.1. Akış Diyagramı

  • Akış Diyagramı Sembolleri
  • Çizim Örnekleri

3.2. Ağ Sistemleri Şeması

  • Ağ Sembolleri
  • Çizim Örnekleri

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ