Yazılarımız

Veri Akademi

KELİME İŞLEMCİ EĞİTİMİ

Kelime İşlemci Eğitimi: Word programını kullanma, belge oluşturma ve düzenleme yetisinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir.

Kelime işlemci eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; kelime işlemci yazılımı ile belge oluşturabilmenizi sağlamaktır. Kelime işlemci eğitimi tamamlandığında Word arayüzü üzerinden belge ile ilgili işlemleri (biçimlendirme, belge denetimi, sayfa düzenlemesi, tablo, nesne, ileri fonksiyonlar ile çalışma, araç çubukları ve menü özelleştirme) yürütebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Kelime İşlemci Eğitimi - Word Belgesinde İşlem Yapmak

1.1. Arayüz ve Görünüm İle İlgili Ayarlar

 • Genel Görünüm Ayarları
 • Belge Görünümü Ayarları
 • Yakınlaştırma / Uzaklaştırma
 • Cetvel / Kılavuz Çizgileri

1.2. Temel Belge İşlemleri

 • Yeni Belge Açmak
 • Belgeyi Kayıt Etmek
 • Kaydedilen Belgeyi Açmak
 • Son Kullanılanlar Listesini Yönetmek

1.3. Temel Yazım İşlemleri

 • Metin Girişi Yapmak
 • Metin Seçme, Kopyalama ve Taşıma İşlemleri
 • Geri Alma ve Tekrarlama Özelliği
 • Metin Bul / Değiştir Fonksiyonu

2. Kelime İşlemci Eğitimi - Biçimlendirmeler

2.1. Metinlerin Biçimlendirilmesi

 • Yazı Tipine Ait İletişim Kutusu
 • Yazı Tipi Grubuna Ait Seçenekler
 • Gelişmiş Yazı Tipi Özellikleri
 • Karakter Boşluğunu Ayarlamak
 • Mini Araç Çubuğunu Kullanmak

2.2. Paragrafların Biçimlendirilmesi

 • Paragrafları Hizalamak
 • Girinti Ayarları
 • Paragraf Aralığını Düzenlemek
 • Satır Aralığını Düzenlemek
 • Satır ve Sayfa Sonu Düzenlemeleri
 • Kenarlık ve Gölgelendirme Kullanımı
 • Madde İşaretleri / Numaralandırma
 • Listeleri Kullanmak
 • Paragraf ve Sıralama
 • Biçim Boyama Aracı
 • Göster / Gizle Seçeneği
 • Başlangıç Büyük Harfini Ayarlamak

2.3. Belgenin Biçimlendirilmesi

 • Sütun Düzenlemeleri
 • Filigran ve Arka Plan Düzenlemeleri
 • Tema Belirleme
 • Sekme Kullanımı
 • Kesme Kullanımı
 • Belge Bağlantısı Kullanımı

2.4. Stiller İle Çalışmak

 • Stil Oluşturmak
 • Stil Yönetimi

3. Kelime İşlemci Eğitimi - Belge Denetleme

3.1. Dil Seçeneklerinin Yönetilmesi

3.2. Yazım ve Dil Bilgisi Ayarları

3.3. Heceleme Sistemi

3.4. Kelime Sayacı

3.5. Eş Anlamlı Sözcük Bulma Aracı

3.6. Otomatik Düzeltme İşlevi

3.7. Açıklama Eklemek

3.8. Değişikliklerin İzlenmesi

3.9. Belgenin Karşılaştırılması

3.10. Belgenin Korunması

4. Kelime İşlemci Eğitimi - Sayfa Yapısının Yönetilmesi

4.1. Kapak Sayfası Oluşturma

4.2. Altbilgi ve Üstbilgi Ekleme

4.3. Belge Görünüm Ayarları

4.4. Sayfa Yapısı

4.5. Belge Yazdırma İşlemi

5. Kelime İşlemci Eğitimi - Tablolar İle Çalışmak

5.1. Tablo Ekleme İşlemi

5.2. Satır, Hücre ve Sütun Ekleme İşlemi

5.3. Hücre Boyutunu Düzenleme İşlemi

5.4. Metnin Yönünü Değiştirme İşlemi

5.5. Tablodaki Hücreleri Birleştirme İşlemi

5.6. Tablodaki Hücreleri Bölme İşlemi

5.7. Tabloyu Bölme İşlemi

5.8. Tablo Verilerinin Hizalanması İşlemi

5.9. Tablodaki Verilerin Sıralanması İşlemi

5.10. Hücrelerin Kenar Boşluklarını Düzenleme İşlemi

5.11. Tablo Silme İşlemi

5.12. Hücre, Sütun ve Satır Silme İşlemi

5.13. Tablo Başlıklarının Her Sayfada Tekrarlanması İşlemi

5.14. Metnin Tabloya Dönüştürülmesi İşlemi

5.15. Tablonun Metne Dönüştürülmesi İşlemi

5.16. Tablo Tasarımını Belirleme İşlemi

5.17. Tabloda Formül Kullanımı

6. Kelime İşlemci Eğitimi - Nesneler İle Çalışmak

6.1. Resim Ekleme İşlemi

6.2. Şekil Ekleme İşlemi

6.3. Grafik Ekleme İşlemi

6.4. Simge / Denklem Ekleme İşlemi

6.5. Metin Kutusu Ekleme İşlemi

6.6. WordArt Ekleme İşlemi

6.7. Organizasyon Şeması Örneği

7. Kelime İşlemci Eğitimi - Gelişmiş Özellikleri Kullanmak

7.1. Başvurular

 • İçindekiler Tablosu Oluşturmak
 • Dipnot / Sonnot Oluşturmak
 • Şekiller Tablosu
 • Resim Yazıları Eklemek
 • Dizinler
 • Alıntılar İçin Kaynakça Eklemek

7.2. Çoklu Belgeler

 • Pencereler
 • Zarf ve Etiket Kullanımı
 • Adres Mektup Birleştirme İşlemi
 • Makrolar İle Çalışmak

8. Kelime İşlemci Eğitimi - Özelleştirmeler

8.1. Hızlı Erişim Çubuğunu Düzenleme

8.2. Otomatik Veri Kurtarma Ayarları

8.3. Belgenin Özelleştirilmesi

 • Belge Özelliklerini Ekleme
 • Belge İncelemesi
 • Belgenin Şifrelenmesi
 • Dijital İmza Kullanımı
 • Son İşaretleme İşlemi
 • Uyumluluk Denetlemesi
 • Belgenin Elektronik Posta İle Gönderilmesi

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ