Java Web Servis Örnek

Etiket Sayfası

Java Web Servis Örnek Etiketli Sayfalar

Java Web Services Eğitimi

Java Web Services Eğitimi: Web servisleri, World Wide Web HTTP protokolü üzerinden iletişim kuran istemci ve sunucu uygulamaları olarak, günümüz servis odaklı yazılım dünyasının en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır.

W3C konsorsiyumu tarafından web servisleri birbirinden farklı platformlar ve ortamlar üzerinde çalışan farklı sistemlerin birbiriyle uyumlu biçimde çalışabilmesini sağlayan bir standart olarak tanımlamaktadır.

Sonuç olarak; Java EE içerisinde de, web servisleri önemli bir yer tutmaktadır.

 VERİ AKADEMİ