Dev C++

Etiket Sayfası

Dev C++ Etiketli Sayfalar

C++ Tasarım Şablonları Eğitimi

C++ Tasarım Şablonları Eğitimi: Tasarım Şablonları, gündelik yaşamda programcıların tekrar tekrar karşılaştığı tasarım problemlerine ortak çözümdür.

Tasarım Şablonları, tekrar kullanılabilir tasarımlar oluşturmak ve nesnelerin birbirleriyle olan etkileşimleri üzerine odaklanmıştır.

Tüm tasarım şablonlarının temeli olarak kabul edilen GoF Tasarım Şablonlarını C++ programcılarının uygulama geliştirme süreçlerinde aktif biçimde kullanmasını sağlamak amacıyla eğitimimizi düzenlemekteyiz.

 VERİ AKADEMİ