Yazılarımız

Veri Akademi

C# VERİ TİPLERİ

Bu yazımızda programlamanın vazgeçilmez ögelerinden bahsedeceğiz. Bunlar veri tipleri ve değişkenlerdir. Değişkenler programlama için önemli unsurlar arasındadır. Çünkü program boyunca sağlayacağımız kodlamanın çekirdek yapısında her zaman için değişkenler bir numaradır. Yazımız içerisinde genel bir tanımlamadan ziyade C# değişken tipleri ve C# veri tipleri anlatımın ana konusu olacaktır. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan konumuza hızlı bir giriş yapalım.

C# Veri Tipleri Nelerdir?

Öncelikle veri tipi nedir ve ne gibi bir görevi vardır sorularının cevabını arayalım. C# dili için her sınıf bir veri tipidir. Klasik programlama dillerinde karakterler, tamsayılar, kesirli sayılar ve boolean gibi ilkel veri tipleri dile gömülüdür ve her bir veri tipi bir anahtar sözcükle ifade edilmektedir. Fakat C# gibi nesne yönelimli programlama dillerinde her sınıf soyut bir veri yapısını göstermektedir. Bundan dolayı C# ilkel veri tiplerinden arındırılmış haldedir.

C Sharp programlama için her veri tipi bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘.NET’ bahsettiğimiz bu sınıfları ve sınıf ögelerini hazır tanımladığı için C#, C++ ve VB dillerinin temel veri tipleri ‘.NETCTS (Common Type System) veri tiplerine dönüşür ve bu diller için ortak bir platform ortaya konmuş olur.


C# Veri Tipleri Nelerdir

Sql veri tipleri, object veri tipi gibi farklı veri tipleri olsa da biz konumuz gereği C# veri tiplerini incelemeye devam edelim. Bu veri tipleri temel anlamda iki çeşittir.

 • Önceden tanımlanmış veri tipleri

 • Kullanıcı tarafından tanımlanmış veri tipleri

Bu veri tiplerinden olan ‘Önceden tanımlanmış veri tipleri’ de kendi arasında ikiye ayrılmaktadır.

 • Referans veri tipi

 • Değer veri tipi

Değişkenler

Bu aşamada değişken konusuna da açıklık getirmek faydalı olacaktır. Bir programlama dili için değişkenler, verileri saklamak ve saklanan bu verileri sonradan kullanmak için kullanılan bellek nesneleridir. C Sharp değişkenleriVeritipi Değişken_adı” şeklinde tanımlanabilir. C#’ta dikkat edilmesi gereken noktalardan biri tanımladığımız değişkene bir ilk değer atamasının gerekli olduğudur. Aşağıdaki tanımlamalar bu duruma örnek olması için sunulmuştur.

 • int degisken1 = 100;

 • int degisken2 = degisken1 + 50, degisken3;

 • degisken3 = 200;


Değişkenler

İkinci örneğe dikkat ederseniz, yeni tanımladığımız degisken2’ye degisken1’in 50 fazlasını atadık. Aynı zamanda degisken3’ü de aynı satırda tanımlayıp, bir alt komutta içerisine değer ataması yaptık.

C# Veritipleri

C# dilindeki temel veri türleri için tamsayı, kesirli sayı, decimal, char, string ve boolean veri tipleri şeklinde kategoriler kullanılabilir. Aşağıda C# veri tipleri (C# data types) gözükmektedir.

 1. byte : Uzunluğu 1 byte’tır, 0 ile 255 arasında değer alır.

 2. sbyte : Uzunluğu 1 byte’tır, -128 ile 127 arasında değer alır.

 3. short : Uzunluğu 2 byte’tır, -32768 ile 32767 arasında değer alır.

 4. ushort : Uzunlupu 2 byte’tır, 0 ile 65535 arasında değer alır.

 5. int : Uzunluğu 4 byte’tır, -2.147.483.648 ile 2.147.483.648 arasında değer alır.

 6. uint : Uzunluğu 4 byte’tır, 0 ile 4.294.967.295 arasında değer alır.

 7. long : Uzunluğu 8 byte’tır, -1020 ile 1020 arasında değer alır.

 8. ulong : Uzunluğu 8 byte’tır, 0 ile 2 x 1020 arasında değer alır.

 9. float : Uzunluğu 4 byte’tır, 1.5 x 10-45 ile 3.4 x 1038 arasında değer alır.

 10. double : Uzunluğu 8 byte’tır, 5.0 x 10-324 ile 1.7 x 10308 arasında değer alır.

 11. decimal : Uzunluğu 12 byte’tır, ±1.0 x 10-28 ile ±7.9 x 1028 arasında değer alır.

 12. char : Uzunluğu 2 byte’tır, Bütün ınicode karakterleri kapsar.

 13. string : Tek bir karakter, sözcük veya cümle gibi değerlerin saklanmasında kullanılır.

 14. boolean : True – false değer tutan tiptir.

Burada belirtilen C# tipler arasından programı gidişatına göre işimize yarayanları rahatlıkla kullanabiliriz.


C# dilindeki temel veri türleri

Veri Tipleri Kullanımı

Programlamada veri tipi kullanımı oldukça önemlidir. Çünkü veri tipleri program boyutunu da otomatik olarak etkilediği için tanımlanmasından kullanılmasına kadar dikkat gerektiren bir yapıya sahiptir. Siz de C# veri tipleri kullanımında dikkatli davranarak genel anlamda sorunsuz çalışan uygulamalar geliştirebilirsiniz.

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ