Yazılarımız

Veri Akademi

C# STRİNG İŞLEMLERİ

C Sharp Programlama

Masaüstü uygulama geliştirme ve web sitesi yapımı için birçok programlama dili bulunmaktadır. Bu dillerin avantajlarının yanında dezavantajları da bazı durumlarda ön plana çıkabilmektedir.

Çünkü yeri gelir ki bir uygulamada gerçekleştirilmesi gereken küçük bir işlem için gerekli destek yoktur ya da uygulama geliştiriciyi zorlar. Bundan dolayı bir uygulama geliştirme veya web sitesi yapımı öncesinde bizlere yararlı olacak programlama dilini tercih etmek faydalı olacaktır.

Bu yazımızda bahsedeceğimiz csharp string işlemleri bizlere karakter çözümleme konularında oldukça yardımcı olmaktadır. Bu durumda bilmemiz gereken fonksiyonlardan kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle C# programlama dilinde yeni bir string nasıl oluşturulur hep beraber göz atalım.

 • string dizi1 = ”Test amaçlı oluşturulmuştur.”;

 • char[] dizi = {‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’};

C# String Fonksiyonları

C# stringler konusuna daha detaylı göz atabilmek için kullanılan C# string işlemleri konusunda bakalım. Şimdi sırayla string fonksiyonlarına geçiş yapalım.

 1. Concat() : Bu fonksiyon ile gönderilen parametreler birleştirilir ve string olarak tutulur. İstenilen kadar ve istenilen türde parametre alabilme özelliği bulunmaktadır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

 • string sonuç_metni = String.Concat(gelen_parametreler);

 1. Compare() : Parametre olarak gönderilen iki string nesnesini karşılaştırır, sonuç olarak int türünde veri döner. Dönen int değeri sıfır ise gönderilen iki metin birbirine eşittir demektir, yok eğer tam tersi ise parametre olarak gönderilen metin değerleri ilk indislerinden itibaren adım adım karşılaştırılır ve farklı olan ilk harflerin alfabedeki yerlerine göre -1 ya da 1 değerleri döner.

 • int sonuc = String.Compare(gelen_metin1, gelen_metin2);


C sharp string işlemleri

Bu komutun farklı bir kullanımı bulunmaktadır. Bu da eğer karşılaştırılacak metinlerde büyük küçük harf ayrımına dikkat edilecekse, Compare(gelen_metin1, gelen_metin2, kucuk_buyuk); şeklindeki kullanımdır. Burada belirtilen ‘kucuk_buyuk’ bool türünde bir değişkendir ve değeri True ise Compare() fonksiyonu küçük ve büyük harfe dikkat etmeksizin işlem yapar, tam tersi false ise küçük ve büyük harf ayrımına dikkat edilir.

 1. Format() : Bazen program yazma esnasında bazı metinleri istenilen biçimlere uyarlamak gerekebilir. Bu işlemi yapabilmek için bize yardımcı olan fonksiyon format’tır.

 • int deger = 10;

 • String.Format(“{0:0000}”, );

Yukarıda yer alan fonksiyon bize ‘0010’ sonucunu döndürür. Yani ekrana yazdıracağımız ifadeleri istediğimiz formatta yazdırabiliriz demektir.

 1. IsNullOrEmpty() : Parametre olarak gönderilen string değişkenin boş mu dolu mu olduğunu kontrol eden fonksiyondur. Değişken boş ise geriye true, dolu ise false değeri döner. Kullanımı oldukça basittir.

 • string kontrol_metni = “Test”;

 • bool sonuc = String.IsNullOrEmpty(kontrol_metni);

Bu fonksiyonun kullanılabileceği yerlerden bahsedecek olursak, örneğin kullanıcıdan veri alırken zorunlu alanların kontrolünde bize oldukça yarar sağlayacaktır.

 1. Split() : C# string işlemleri split komutu ile bir metni istenilen karakterden itibaren kesmeye yarar.

 • string[] sonuc = metin.Split(char k);

Görüldüğü gibi C# string kesme yapılacak metinde, hangi karakterden itibaren kesme yapılacağı belirtilir. Dönen değer bir string içerisine gönderilir. C# string split işlemleri çoğu yerde oldukça pratik kullanımlar oluşturur.

 1. IndexOf() : C# string işlemleri indexof kullanımı oldukça basittir. Genel olarak iki tür kullanımı vardır.

 • string aranacak_kelime = “C# String İşlemleri”;

 • aranacak_kelime.IndexOf(‘#’);

 • aranacak_kelime.IndexOf(“String”);

‘’ işareti char türünde arama yaparken, “” string türünde arama yapar.


C sharp for döngüsü

C# String İşlemleri Son Sözler

Programlama yaparken karakter işlemleri yapabilmek oldukça önemli bir konudur. C string işlemleri kodu sanıldığı kadar zor olmamakla birlikte kullanımında dikkat gerektirir. C# string işlemleri konusunda bilgi seviyenizi artırmak ve bu konuda karşınıza çıkacak sorunları çözebilmek için daha fazla örnek uygulama yapmak faydalı olacaktır.

Herkes tarafından takdir gören ve beğenilen uygulamalar yapmak aslında o kadar da zor değildir, azimli ve sabırlı bir çalışma ile ileri düzey çalışmalar ortaya koyabilmek mümkündür.

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ