Büyük Veri Nedir

Etiket Sayfası

Büyük Veri Nedir Etiketli Sayfalar

Hadoop Eğitimi

Big Data ve Hadoop Eğitimi: Hadoop, e-maillerden sensör okumaya, server günlüklerinden GPS sinyallerine kadar akla gelebilecek hemen hemen her şeyle ilgili orta veya çok daha büyük boyutlarda structured ve unstructured dataları stoklayan ve detaylı olarak analiz etmeye yarayan open-source bir programdır.

Hadoop, bilgi ve cevap edinmek için büyük ve karmaşık veri kümelerini işleyebilir, böylece tüm anlaşılmazlıkları açıklığa kavuşturur.

Hadoop eğitimi, başarılı bir Hadoop developer olabilmek için gerekli bilgi ve tekniklerini aktarılmasını amaçlar. Hadoop eğitimi süresince, derinlemesine bilgi ve olay çalışmaları ile Hadoop’un amacına uygun olarak kendi alanlarında nasıl kullanıldığını öğrenirsiniz.

 VERİ AKADEMİ