Yazılarımız

Veri Akademi

BETİK DİLİ (JAVASCRİPT) EĞİTİMİ

Betik Dili (JavaScript) Eğitimi: Betik dili ile web siteleri için script oluşturabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Betik dili (JavaScript) eğitimi verilmesinin temel amacı web sitelerinde JavaScript kullanabilmenizi sağlamaktır. Betik dili (JavaScript) eğitimi tamamlandığında değişkenleri, mantıksal işlem operatörlerini, akış kontrollerini, dizileri, fonksiyonları, script komutlarını, olayları ve nesneleri yönetebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Betik Dili (JavaScript) Eğitimi - Programlama Dili

 • Betik Dilinin İncelenmesi
 • HTML İçinde JavaScript Kodlarını Kullanmak
 • JavaScript Kodlarının HTML İçindeki Yerleşimi
  • Yazım Kurallarının İncelenmesi
 • İsimlendirmeler
 • Özel İşaret Gösterimleri
 • Yorum Kodları
  • Değişkenler İle Çalışmak
 • Değişken Tanımlama İşlemleri ve Değişken Çeşitlerinin İncelenmesi
 • Değişkenlere Değer Atanması
 • Türler Arası Dönüşüm
 • Türler Arasında İşlem Yapmak
  • Operatör Kullanımı ve İşlem Önceliklerinin İncelenmesi
 • Aritmetik Operatörler İle İşlem Yapmak
 • Atama Operatörleri İle İşlem Yapmak
 • Karşılaştırma Operatörleri İle İşlem Yapmak
 • Mantıksal Operatörler İle İşlem Yapmak
 • İşlem Öncelikleri

2. Betik Dili (JavaScript) Eğitimi - Kodlama Yapısının İncelenmesi

 • Akışın Yönetilmesi
 • “if - else” Deyiminin Kullanımı
 • Conditional (Ternary) Operatörü
 • “switch” Deyiminin Kullanımı
  • Döngü Deyimlerinin İncelenmesi
 • “for” Deyiminin Kullanımı
 • “while” Deyiminin Kullanımı
 • “do - while” Deyiminin Kullanımı
  • Diziler İle Çalışmak
 • Dizi Tanımlama İşlemi
 • Çok Boyutlu Dizlerin Yapısı
 • Diziler Üzerinde İşlem Yapmak
  • Fonksiyonlar İle Çalışmak
 • Fonksiyon Tanımlama İşlemi
 • Fonksiyonlara Veri Gönderme ve Alma İşlemleri
 • Hazır Fonksiyonların Kullanılması

3. Betik Dili (JavaScript) Eğitimi - Olaylar (Events) İle Çalışmak

 • “onclick” Event
 • “ondblclick” Event
 • “onload” Event
 • “onunload” Event
 • “onfocus” Event
 • “onblur” Event
 • “onmouseover” Event
 • “onmouseout” Event
 • “onmousemove” Event
 • “onmousedown” Event
 • “onmouseup” Event
 • “onkeydown” Event
 • “onselect” Event
 • “onresize” Event

4. Betik Dili (JavaScript) Eğitimi - Nesneler İle Çalışmak

 • Windows Nesneleri
 • defaultStatus Özelliği
 • alert() Metodu
 • confirm()Metodu
 • close()Metodu
 • prompt()Metodu
 • open()Metodu
 • print()Metodu
 • find()Metodu
 • moveTo()Metodu
  • navigator Nesnesi
 • “appName” Özelliği
 • “appCodeName” Özelliği
 • “appVersion” Özelliği
 • “browserLanguage” Özelliği
 • javaEnabled Metodu
  • document Nesnesi
 • getElementById()
 • getElementsByName()
 • write() Metodu
  • Windows.Forms
 • Action Kullanımı
 • Method Kullanımı
  • Date Nesnesi
 • getDate Yöntemi
 • getDay Yöntemi
 • getMonth Yöntemi
 • getFullYear Yöntemi
 • getHours Yöntemi
 • getMinutes Yöntemi
  • Math Nesnesi (Math Object)
 • Math Nesnesine Ait Özellikler
 • random()
 • round()
 • pow()
 • sqrt()

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ