Yazılarımız

Veri Akademi

BASİT KODLAR EĞİTİMİ

Basit Kodlar Eğitimi: Programlama diline ait basit kodları kullanabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Basit kodlar eğitimi verilmesinin temel amacı basit programlama işlemlerini yapabilecek seviyede kod bilgisi kazandırmaktır. Basit kodlar eğitimi tamamlandığında değişkenler, sabitler ve operatörler ile çalışabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Basit Kodlar Eğitimi - Değişken ve Sabit Kullanımı

1.1. Değişken Kavramı

1.2. Değişken Çeşitleri

1.3. Veri Türleri

1.4. Sabit Kavramı

1.5. Atama İşlemleri

1.6. Çıkış İşlemleri

  • Ekrana Metin İfadesi Eklemek
  • İlk Değerini Alan Değişkenin Ekranda Gösterilmesi
  • Çıkış Formatları

1.7. Giriş İşlemleri

  • Klavye Kullanarak Değer Belirleme

1.8. Giriş / Çıkış Hataları

1.9. Açıklama Satırlarını Kullanmak

2. Basit Kodlar Eğitimi - Operatör Kullanımı

2.1. Aritmetiksel Operatörlerle İşlem Yapmak

  • 4 İşlem
  • Sayı Modunun Alınması

2.2. İlişkili Operatör Kullanımı

2.3. Mantıksal Operatör Kullanımı

2.4. İşlem Önceliklerinin İncelenmesi

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ