Yazılarımız

Veri Akademi

ALT AĞLAR EĞİTİMİ

Alt Ağlar Eğitimi: Ağın istenilen biçimde alt ağlara ayrılması ve ağın çalışma durumunun komutlar yardımıyla kontrol edilmesi işlemlerini öğretmek amacıyla hazırlanmış bir eğitim materyalidir.

Alt ağlar eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; IP adreslerinin alt ağlara bölünmesi için yapılması gereken hesaplamalar ve ağ ayarları ile ağ kontrolünün sorunsuzca gerçekleştirilebilmesidir. Alt ağlar eğitimi tamamlandığında alt ağ maskesi için hesaplama işlemlerini yapabilir, komutlar yardımı ile de bu alt ağları kontrol edebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Alt Ağlar Eğitimi - Alt Ağlar

1.1. Alt Ağ Oluşturma İşlemleri

1.2. AND İşlemiyle Hesaplama Yapma

1.3. Alt Ağ Maskesi İçin Adres Oluşturma

1.4. Alt Ağlara Bölme

 • Sıfırıncı Alt Ağ (IP Subnet-Zero)
 • C Sınıfına Ait Alt Ağlar Oluşturmak
 • B Sınıfına Ait Alt Ağlar Oluşturmak
 • A Sınıfına Ait Alt Ağlar Oluşturmak

· Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme - CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

· Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi - VLSM (Variable-Length Subnet Masking)

 • Alt Ağ Oluşturma Programları

1.5. Alt Ağ Maskeleme Uygulamaları

2. Alt Ağlar Eğitimi - Ağ Testi

2.1. Ağ İle İlgili Test Parametreleri ve Komutları

· IPconfig (Internet Protocol Configuration, IP Konfigürasyonu) Komutu

 • Ping (Packet Internet Groper) Komutu
 • TraceRoute (Tracert, Yol İzi) Komutu
 • PathPing Komutu
 • Nbstat (NetBIOS İstatistikleri) Komutu
 • Netstat (Network İstatistikleri) Komutu

· Arp (Address Resolution Protocol, Adres Çözümleme Protokolü )Komutu

 • NsLookup (DNS Kontrol) Komutu

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ