Yazılarımız

Veri Akademi

AĞ YAPILARI EĞİTİMİ

Ağ Yapıları Eğitimi: Ağ sistemi tasarımları, ağ simülasyonlarının ve yönlendiricilerin yönetilmesi başta olmak üzere yönlendirme işlemleri ile alakalı diğer bilgileri de içeren eğitim materyalidir.

Ağ yapıları eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; uygun ağ çeşidinin ve ağ çeşidine uygun cihazların seçilerek ağ yapısının nasıl oluşturulacağını öğretmektir. Ağ yapıları eğitimi tamamlandığında ağ sistemleri için tasarımlar yapabilir ve LAN (Yerel Alan Ağı) cihazlarını kullanıp yönetebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ağ Yapıları Eğitimi - Ağ Sistemleri

1.1. Ağın Tarihçesi

1.2. İletişim Çeşitleri

  • Seri Bağlantılar
  • Paralel Bağlantılar
  • Eşten Eşe Bağlantılar

1.3. Ağın Çeşitleri

  • LAN (Yerel Alan Ağı)
  • MAN (Metropol Alan Ağı)
  • WAN (Geniş Alan Ağı)
  • VPN (Sanal Özel Ağ)
  • SAN (Depolama Alan Ağı)

2. Ağ Yapıları Eğitimi - Ağ Sistemlerinde Yer Alan Cihazlar

2.1. Hub

2.2. Switch (Anahtar)

2.3. Router (Yönlendirici)

2.4. Access Point (Erişim Noktası)

2.5. Modem

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ