Yazılarımız

Veri Akademi

AĞ TEMELLERİ EĞİTİMİ

Ağ Temelleri Eğitimi: Ağ elemanlarını kullanarak ağ sistemleri oluşturma işlemlerini yapmak için gereken bilgi ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim materyalidir.

Ağ temelleri eğitimi verilmesinin temel amacı içinde bulunulan duruma en uygun ağın kablolama ve adresleme standartlarına uyumlu olarak tasarlanabilmesini sağlamaktır. Ağ temelleri eğitimi tamamlandığında ağ tasarımı yapabilir, kablolama işlemlerini yürütebilir ve TCP/IP protokolünü kullanabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ağ Temelleri Eğitimi - Ağ Tasarımı

1.1. Ağ İletişimi

 • Paralel İletişim
 • Seri İletişim

1.2. Topolojiler

 • Bus (Yol) Topoloji
 • Star (Yıldız) Topoloji
 • Tree (Ağaç) Topoloji
 • Ring (Halk) Topoloji

1.3. Bağlantı Tipleri

 • Kablolu Ağ Bağlantısı
 • Kablosuz Ağ Bağlantısı

1.4. Ağ Çeşitleri

 • LAN (Yerel Alan Ağı)
 • WAN (Geniş Alan Ağı)
 • VPN (Sanal Özel Ağ)

1.5. Ağ Cihazları

 • Arabirim Kartı
 • Anahtar / Dağıtıcı
 • Router (Yönlendirici)
 • Modem
 • Access Point (Erişim Noktası)
 • Tekrarlayıcı

2. Ağ Temelleri Eğitimi - Kablolama

2.1. Kablolara Ait Özellikler

2.2. Kablolarda Standartlar

2.3. Çift Bükümlü Kablolar

 • Çift Bükümlü Kablo Yapısı
 • Çift Bükümlü Kablo Çeşitleri
 • Konnektör
 • Kabloların Hazırlanması
 • Kabloların Test Edilmesi

2.4. LAN (Yerel Alan Ağı) Kurulumu

3. Ağ Temelleri Eğitimi - TCP/IP

3.1. İnternet Adresleri

 • IP Adresleme İşlemi
 • IP Adreslerinin Çeşitleri
 • IP Adreslerinin Sınıflandırılması
 • Rezerve Edilen IP Adresleri
 • Özel ve Genel IP Adresleri
 • Alt Ağ Yapıları

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ