Yazılarımız

Veri Akademi

ACTİVE DİRECTORY YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Active Directory Yönetimi Eğitimi: Etki alanı kurulumu yapma, kullanıcı grupları oluşturma ve kullanıcılarla ilgili işlemleri yerine getirme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Active Directory yönetimi eğitimi verilmesinin temel amacı Active Directory bünyesindeki hizmetleri, grupları ve kullanıcıları verimli bir şekilde yönetebilmenizi sağlamaktır. Active Directory yönetimi eğitimi tamamlandığında Active Directory kullanarak sunucu işletim sistemini yönetebilir, kullanıcılar ve gruplar oluşturabilir ve bunları üst seviyede yönetebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Active Directory Yönetimi Eğitimi - Active Directory Yapısı

 • Etki Alanı Kurma İşlemi
 • GUI (Graphical User Interface, Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)
 • PowerShell 3.0
  • Active Directory ve DNS (Domain Name System, Alan Adı Sistemi)
  • Etki Alanı Kavramı
  • Etki Alanı İşlev Düzeylerini Yönetmek
 • Orman İşlev Düzeyi
 • İşlev Düzeylerini Yükseltmek
  • Site ve Alt Ağ Yapıları
 • Site Yapısının İncelenmesi
 • Site Kullanım İşlemleri
 • Site ve Alt Ağ İlişkisi
 • Siteye Bilgisayar Ataması Yapmak
 • Etki Alanı Denetleyicisini Bulma İşlemi
 • Site Bağlantılarını Kullanma
  • Site Ekleme
 • Alt Ağ Oluşturma İşlemi
 • Site Bağlantısı Oluşturmak
 • Site Bağlantısına Site Ekleme ve Kaldırma İşlemleri
  • Dizin Yapısı
 • Global Catalog
 • LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, Basit Dizin Erişim Protokolü)

2. Active Directory Yönetimi Eğitimi - Hesapların Yönetilmesi

 • Hesap Türleri
 • Active Directory Bünyesinde Kullanıcı Hesabı Oluşturmak
 • Active Directory Bünyesinde Grup Hesabı Oluşturmak
  • Organizational Unit (OU)
 • Active Directory Bünyesinde Organizational Unit Oluşturmak
  • Parola İlkesi Kavramı
 • Parola İlkesi Oluşturulması

3. Active Directory Yönetimi Eğitimi - Gelişmiş Hesap Yönetimi

 • Kullanıcı Hesapları
 • General Tab
 • Address Tab
 • Account Tab
 • Profile Tab
 • Telephones Tab
 • Organization Tab
 • Remote Control Tab
 • Remote Desktop Services Profile Tab
 • COM+ Tab
 • Member Of Tab
 • Dial-in Tab
 • Environment Tab
 • Sessions Tab

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ