Yazılarımız

Veri Akademi

YÖNLENDİRİCİ DOSYA SİSTEMİ EĞİTİMİ

Yönlendirici Dosya Sistemi Eğitimi: Yönlendiriciye ait ön yükleme sıralamalarını değiştirme ve yönlendirici dosya sistemini kullanma becerilerini kazandırmaya yönelik olarak hazırlanan bir eğitim materyalidir.

Yönlendirici dosya sistemi eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; yönlendiriciye ait olan ön yükleme sıralamalarının düzenlenerek yönlendirici dosya sisteminin nasıl yönetileceğinin öğretilmesidir. Yönlendirici dosya sistemi eğitimi tamamlandığında ön yükleme sıralamalarını belirleyebilir ve yönlendirici dosya sistemini yönetebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Yönlendirici Dosya Sistemi Eğitimi - Yönlendirici Ön Yükleme Ayarları

1.1. Yönlendiricinin Açılması

1.2. IOS Boot Sıralamasının Değiştirilmesi

1.3. Açılışın Yeniden Yapılandırılması

1.4. Yönlendirici İşletim Sisteminde Karşılaşılan Hatalar

2. Yönlendirici Dosya Sistemi Eğitimi - Yönlendirici Dosya Sistemi İşlemleri

2.1. IOS Dosyaları

2.2. Yapılandırmaya Ait Dosyayı Yedeklemek

2.3. IOS Yedekleme ve Geri Yükleme İşlemleri

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ