Yazılarımız

Veri Akademi

WEB TASARIM EDİTÖRÜNE GİRİŞ EĞİTİMİ

Web Tasarım Editörüne Giriş Eğitimi: Web tasarım editörü ile web sayfası hazırlayabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Web tasarım editörüne giriş eğitimi verilmesinin temel amacı web tasarım editörü ile temel seviyede metin ve nesne düzenlemesi yapabilmenizi sağlamaktır. Web tasarım editörüne giriş eğitimi tamamlandığında tanımlama, metin, tablo, resim, çoklu ortam ve bağlantı ile ilgili işlem ve düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Web Tasarım Editörüne Giriş Eğitimi - Temel İşlemleri Gerçekleştirmek

 • Çalışma Alanının İncelenmesi
 • Web Tasarım Editörüne Ait Arayüz
 • Çalışma Ekranlarını Kullanmak
 • Araç Çubuklarını ve Panelleri Kullanmak
  • Site Tanımlama İşlemleri
 • Site Tanımlama
 • Sunucu Çeşitleri
  • Ön İzleme İçin Web Tarayıcı Seçimi Yapmak
  • Yeni Sayfa Oluşturma ve Kaydetme İşlemleri

2.     Web Tasarım Editörüne Giriş Eğitimi - Metin İle İlgili İşlemleri Gerçekleştirmek

 • Metin Çeşitleri ve Özellikleri
 • Satır Sonu Kullanımı
 • Bölünmez Boşluk Kullanımı
 • Metin Hizalama ve Girinti Kullanımı
 • Karakter Biçimlendirme İşlemi
 • Yazı Tipleri
  • Liste Kullanımı
  • Harici Metin Kullanımı

3.     Web Tasarım Editörüne Giriş Eğitimi - Tablolar İle İlgili İşlemleri Gerçekleştirmek

 • Tablo Kullanımı
 • Tablosal Verileri Kullanmak
 • Sayfa Düzeni ve Tablolar
 • Tablo Hücrelerini Taşımak, Kopyalamak ve Seçmek
 • Tablo Hücrelerinin Biçimlendirilmesi
 • Tablolarda Değişiklik Yapılması
 • Tabloda Resim Kullanmak
 • İç İçe Tablo Kullanmak
  • Genişletilmiş Kip

4.     Web Tasarım Editörüne Giriş Eğitimi - Resimler İle İlgili İşlemleri Gerçekleştirmek

 • Resim Kullanmak
 • Arka Plan Kullanımı
 • Sayfada Resim Kullanmak
 • Varlıklar Panelini Kullanmak
 • Sık Kullanılanlar Listesi İle Resim Yönetimi
 • Metnin Resim Etrafında Sarılması
 • Resim Çevresindeki Boşluğu Hesaplamak
 • Yer Tutucu Kullanımı
 • Rollover Görüntüsü
  • Resim Düzenleme İşlemleri

5.     Web Tasarım Editörüne Giriş Eğitimi - Çoklu Ortam Ögeleri İle İlgili İşlemleri Gerçekleştirmek

 • Çoklu Ortam Bileşenlerinin Kullanımı
 • Ses Oynatıcısı Ekleme İşlemi
 • Shockwave Ekleme İşlemi
 • Uygulama Ekleme İşlemi
 • Param Ekleme İşlemi
 • ActiveX Ekleme İşlemi
  • Animasyon Kullanımı
 • Flash Animasyon Ekleme İşlemi
 • Flash Video Ekleme İşlemi

6.     Web Tasarım Editörüne Giriş Eğitimi - Bağlantılar İle İlgili İşlemleri Gerçekleştirmek

 • Bağlantı (Link) Kullanımı
 • Bağlantılara Ait Özellikler
 • Bağlantıların Açılış Şekilleri
  • Bağlantı Çeşitleri
 • Resim Tabanlı Bağlantı
 • Etkin Resim Noktaları
 • Yer İmleri
  • Elektronik Posta Bağlantıları

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ