Yazılarımız

Veri Akademi

SUNU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Sunu Hazırlama Eğitimi: PowerPoint programını kullanma, sunu oluşturma ve düzenleme yetisinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir.

Sunu hazırlama eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; sunu hazırlama yazılımı ile sunular oluşturabilmenizi sağlamaktır. Sunu hazırlama eğitimi tamamlandığında PowerPoint çalışma alanı ile ilgili işlemleri (slayt hazırlama, tasarım düzenleme, sayfa düzenlemesi, gösteri ayarları, nesne kullanımı, yazdırma, araç çubukları ve menü özelleştirme) yürütebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Sunu Hazırlama Eğitimi - PowerPoint Arayüzü

1.1. Çalışma Alanını Tanımak

1.2. Sunu Görünümleri

1.3. Temel İşlemler

 • Yeni Sunum Oluşturmak
 • Kayıtlı Sunumlar İle Çalışmak
 • Sunu Kaydetme ve Belgeyi Kapatma
 • Sunu Paketleme

2. Sunu Hazırlama Eğitimi - Slayt Yönetimi

2.1. Yeni Slayt Ekleme

2.2. Slayt Çoğaltma İşlemleri

2.3. Slayt Silme İşlemleri

2.4. Slayt Gizle / Göster

2.5. Farklı Bir Sunumdan Slayt Eklenmesi

2.6. Slayt Düzeni

2.7. Fotoğraf Albümü Oluşturmak

2.8. Asıl Slaytı Oluşturmak

3. Sunu Hazırlama Eğitimi - Tasarım Yönetimi

3.1. Sayfa Yapısı

3.2. Temalar

3.3. Arka Plan Düzenlemeleri

4. Sunu Hazırlama Eğitimi - Slayt Nesneleri İle Çalışmak

4.1. Metin Eklemek

4.2. Metinleri Biçimlendirme

4.3. Saat, Tarih, Slayt Numarası ve Simge Ekleme İşlemleri

4.4. Şekil Eklemek

 • Şekil Taşıma ve Boyutlandırma
 • Şekilleri Gruplandırma İşlemi
 • Şekilleri Biçimlendirme İşlemi

4.5. Resim Ekleme İşlemi

4.6. Ses Dosyası / Film Ekleme İşlemi

4.7. Tablo Ekleme İşlemi

4.8. Elektronik Tablo İşlemleri

4.9. Grafik Ekleme İşlemleri

5. Sunu Hazırlama Eğitimi - Gösteri Ayarları

5.1. Geçiş Efektlerini Düzenleme

5.2. Özel Animasyonları Düzenlemek

5.3. Özel Gösteri Ayarları

 • Basit Özel Gösteriler Hazırlamak
 • Köprülü Özel Gösteriler Hazırlamak

5.4. Slayt Zamanlama İşlemleri

 • Sunu Gösterimi Provası / Zamanlama Ayarları

5.5. Köprüler ve Düğmeler İle Çalışmak

 • Köprü Düzenlemeleri
 • Düğme Bağlantıları

6. Sunu Hazırlama Eğitimi - Yazdırma İşlemi

6.1. Üstbilgi / Altbilgi Ekleme

6.2. Yazdır

· Yazdırma İşlemi İle İlgili Olarak Sayfa Boyutunu ve Yönünü Ayarlama

7. Sunu Hazırlama Eğitimi - Özelleştirmeler

7.1. Programa Ait Seçenekler

7.2. Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Düzenleme

 • Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Taşıma İşlemi

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ