Yazılarımız

Veri Akademi

METOTLAR EĞİTİMİ

Metotlar Eğitimi: Programlama yaparken metot yazabilme yetisinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir.

Metotlar eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; temel programlama metotlarını kullanabilmenizi sağlamaktır. Metotlar eğitimi tamamlandığında metotlar ve hazır metotlar ile çalışabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Metotlar Eğitimi - Metot Kullanımı

1.1. Metot Kavramının İncelenmesi

1.2. Metot Tanımlama İşlemi

1.3. Metotlara Ait Parametreler

1.4. Metotlara Ait Özellikler

1.5. Özyineli (Recursive) Metotlar

1.6. Main Metodu

2. Metotlar Eğitimi - Hazır Metotları Kullanmak

2.1. Metin Metotları

 • Compare Metodu
 • Concat Metodu
 • Copy Metodu
 • Format Metodu
 • IsNullOrEmpty Metodu
 • CompareTo Metodu
 • Contains Metodu
 • CopyTo Metodu
 • EndsWith Metodu
 • IndexOf Metodu
 • Insert Metodu
 • LastIndexOf Metodu
 • PadLeft Metodu
 • PadRight Metodu
 • Remove Metodu
 • Replace Metodu
 • Split Metodu
 • StartsWith Metodu
 • SubString Metodu
 • ToLower Metodu
 • ToUpper Metodu

2.2. Matematiksel Metotların Kullanımı

 • Math.Abs Yöntemi
 • Math.BigMul Yöntemi
 • Math.Ceiling Yöntemi
 • Math.DivRem Methodu
 • MAX( ) Fonksiyonu
 • MIN()Fonksiyonu
 • Pow( ) Fonksiyonu
 • Round( ) Fonksiyonu
 • Sign( ) Fonksiyonu
 • Math.Sqrt Yöntemi
 • Math.Cos Yöntemi
 • Math.Sin Yöntemi
 • Math.Tan Yöntemi
 • Math.Acos Yöntemi
 • Math.Asin Yöntemi
 • Math.Atan Yöntemi

2.3. Tarih / Saat Metotlarını Kullanmak

 • DateTime.MinValue Alanı
 • MaxValue Alanı
 • DateTime.Today Özelliği
 • DateTime.Now Özelliği
 • DateTime.Compare Yöntemi
 • DateTime.DaysInMonth Yöntemi
 • DateTime.IsLeapYear Yöntemi
 • DateTime.Parse Yöntemi
 • DateTime.Subtract Yöntemi
 • DateTime.AddDays Yöntemi
 • DateTime.AddMonths Yöntemi
 • DateTime.AddYears Yöntemi
 • DateTime.AddHours Yöntemi
 • DateTime.AddMinutes Yöntemi
 • DateTime.AddSeconds Yöntemi
 • DateTime.AddMilliseconds Yöntemi

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ