Yazılarımız

Veri Akademi

KODLAMAYA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Kodlamaya Hazırlık Eğitimi: Bir program yazmadan önce yapılması gereken hazırlıklarla ilgili temel bilgilerin aktarılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Kodlamaya hazırlık eğitimi verilmesinin temel amacı kodlama öncesi yapılması gereken hazırlıklarla ilgili bilgi ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Kodlamaya hazırlık eğitimi tamamlandığında program yazmak için hazırlık yapabilir, algoritma hazırlayabilir, akış diyagramı oluşturabilir ve ilgili programlama dilinde kodlama yaparak yazılım oluşturabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Kodlamaya Hazırlık Eğitimi - Programlamanın Temelleri

1.1. Bilgisayar İşlemlerinin Mantığı

 • Makine Dilinin İşleyişi
 • İkili Sayı Sisteminin İşleyişi
 • Derleyicinin Çalışma Prensipleri

1.2. Yazılım

 • Yazılımlarda Bulunan Temel Özellikler
 • Yazılım Türleri

1.3. Programlama Araçları

 • Programlama Dili ve Kodlama
 • Programlama Dili Türleri

2. Kodlamaya Hazırlık Eğitimi - Algoritma ve Akış Diyagramı Hazırlamak

2.1. Algoritma Yazmak

 • Problemin Tanımlanması
 • Problemin Geliştirilmesi
 • Sistem Uyumluluğu
 • Çözümün Kâğıt Üzerinde Hazırlanması
 • Çözümün Denenmesi
 • Çözümün Geliştirilmesi
 • Meydana Gelebilecek Hatalar

2.2. Akış Diyagramı Hazırlamak

 • Akış Diyagramı Şekillerinin İncelenmesi

3. Kodlamaya Hazırlık Eğitimi - Programlama Yazılımı

3.1. Programlama Yazılımına Ait Arayüz

 • Başlangıç Sayfasının İncelenmesi
 • Solution Explorer Kullanımı

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ