Java Hibernate Nedir

Etiket Sayfası

Java Hibernate Nedir Etiketli Sayfalar

Hibernate Eğitimi

Hibernate Eğitimi: Hibernate, yüksek performanslı Object Relational Mapping (ORM) kütüphanesi olarak modern Java uygulamalarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Hibernate ORM kütüphanesi ana görev olarak; verinin ilişkisel veri tabanları üzerine kaydedilmesi, güncellenmesi, silinmesi ve sorgulanması görevlerini üstlenmektedir.

Bu sayede; Hibernate ORM kullanılarak, veritabanı işlemleri soyutlanıp bir alt katmanda gerçeklenmesine olanak sağlamaktadır. Hibernate kendi "native API" sine ek olarak JPA spesifikasyonuna da bir gerçekleme sağlamaktadır.

 VERİ AKADEMİ