Yazılarımız

Veri Akademi

GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARINDA TASARIM ARAÇLARI EĞİTİMİ

Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Tasarım Araçları Eğitimi: Tasarım özelliklerini düzenleme, fırça kullanma, görsel açıdan zengin uygulamalar geliştirme, şekiller ile çalışma, kontrolleri kullanma, animasyon uygulamaları yapma yetisi kazandırmayı amaçlayan bir eğitim materyalidir.

Gelişmiş internet uygulamalarında tasarım araçları eğitimi verilmesinin temel amacı tasarım araçlarını kullanabilmenizdir. Gelişmiş internet uygulamalarında tasarım araçları eğitimi tamamlandığında tasarım özelliklerini yönetebilir, fırça ile işlem yapabilir, görsel uygulamalar geliştirebilir, şekiller ile çalışabilir, kontrolleri kullanabilir ve animasyon uygulamaları yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Tasarım Araçları Eğitimi - Yerleşim

1.1. StackPanel

1.2. Canvas

1.3. Grid

1.4. Border

2. Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Tasarım Araçları Eğitimi - Fırçalar

2.1. SolidColorBrush (Düz Renk İle Boyama)

2.2. LinearGradientBrush (Doğrusal Gradyan İle Boyama)

2.3. RadialGradientBrush (Radyal Gradyan İle Boyama)

2.4. ImageBrush (Görüntü İle Boyama)

2.5. VideoBrush (Video İle Boyama)

3. Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Tasarım Araçları Eğitimi - Görsel Özellikler

3.1. Ölçü ve Yerleşime Ait Özellikler

3.2. Opacity (Donukluk)

3.3. Cursor (İmleç)

3.4. Stroke

4. Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Tasarım Araçları Eğitimi - Şekiller

4.1. Ellipse (Elips)

4.2. Rectangle (Dikdörtgen)

4.3. Line (Çizgi)

4.4. Path (Yol)

4.5. Diğer Geometrik Nesneler

5. Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Tasarım Araçları Eğitimi - Kontroller

5.1. Resimler

5.2. Kabartmalar

5.3. Metin Blokları

6. Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Tasarım Araçları Eğitimi - Dönüşüm ve Animasyon

6.1. RotateTransform (Döndürme İşlemi)

6.2. ScaleTransform (Ölçeklendirme İşlemi)

6.3. TranslateTransform (Dönüşüm İşlemi)

6.4. SkewTransform (Çarpıtma İşlemi)

6.5. MatrixTransform (Matris İşlemi)

6.6. Storyboard

6.7. Animasyon Türleri

  • DoubleAnimation
  • ColorAnimation
  • PointAnimation

6.8. Keyframe Animation

  • DoubleAnimationUsingKeyFrames Sınıfı
  • ColorAnimationUsingKeyFrames Sınıfı
  • PointAnimationUsingKeyFrames

6.9. Animasyonların Kontroller İçerisinden Çağrılması

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ