Yazılarımız

Veri Akademi

GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARINDA DİNAMİK PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Dinamik Programlama Eğitimi: XAML yazılım geliştirme platformu aracılığıyla internet uygulamaları geliştirilmesini ve programlama dili yardımıyla XAML ve web kontrollerinin yürütülmesini anlatan bir eğitim materyalidir.

Gelişmiş internet uygulamalarında dinamik programlama eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; etkileşimli uygulamalar geliştirebilmenizi sağlamaktır. Gelişmiş internet uygulamalarında dinamik programlama eğitimi tamamlandığında şablonları XAML türüne çevirebilir ve üst düzey etkileşimli uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Dinamik Programlama Eğitimi - Programlama Yetenekleri

1.1. Dinamik XAML (Extensible Application Markup Language)

  • XAML Programlama Diline Ait Kontroller
  • XamlReader Sınıfı İle Kontrol Oluşturmak

1.2. Çoklu Ortama Ait Elemanlar

· MediaElement (Yürüt, Duraklat, Durdur, Birim ve Hızı) Özellikleri

  • Programlama Dili İle MediaElement Kontrolünün Yapılması
  • MediaElement İşlevleri

1.3. Uygulama Olayları

  • Application.Startup
  • Application.UnhandledException
  • Application.Exit

1.4. XAML Uygulama Geliştirme Platformu ve Çoklu İşlemler

  • Thread Oluşturma ve Kullanma İşlemleri
  • Dispatcher Sınıfının Kullanılması
  • BackgroundWorker Sınıfı ve Çoklu İşlemler

1.5. Gelişmiş Kontroller

  • Editör Kullanarak Şablon Oluşturma İşlemleri
  • XAML Kodları İle Şablon Oluşturma İşlemleri
  • Şablonlarda Durum Yönetimi
  • Kullanıcıya Ait Durumlar

2. Gelişmiş İnternet Uygulamalarında Dinamik Programlama Eğitimi - Etkileşimli İnternet Uygulamaları

2.1. Uygulama Geliştirme İşlemleri ve IIS (Internet Information Service)

2.2. HTML (Hypertext Markup Language, Hiper Metin İşaretleme Dili) Erişimi

2.3. CSS (Cascading Style Sheets, Basamaklı Stil Şablonları) Erişimi

2.4. JavaScript Erişimi

2.5. Optimizasyon İşlemleri

2.6. Hata Ayıklama İşlemleri

2.7. Sunucu Yönlü XAML

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ