Yazılarımız

Veri Akademi

ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ EĞİTİMİ

Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş Eğitimi: Programlama yazılımı ile .NET ortamında etkileşimli web uygulamaları oluşturabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Etkileşimli web uygulamalarına giriş eğitimi verilmesinin temel amacı etkileşimli web uygulamaları geliştirmek için gerekli olan yazılımları kurabilmenizi sağlamaktır. Etkileşimli web uygulamalarına giriş eğitimi tamamlandığında .Net platformu için kullanılan yazılımı kurabilir, yazılım arayüzünü kullanabilir, web sitesi ile ilgili temel işlemleri yapabilir, web sunucu denetimlerini sınıflandırabilir ve uygulama dosyalarını düzenleyebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş Eğitimi - Programlama Yazılımı

 • Programlama Yazılımına Ait Arayüzün İncelenmesi
 • Solution Explorer'ı Kullanma
 • Team Explorer İle Çalışmak
 • Properties Menüsü
 • Toolbox
 • Server Explorer Sekmesi
 • Server Explorer Sekmesi

2. Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş Eğitimi - Web İşlemleri

 • .Net Platformu
 • .Net Platformunun Yapısının İncelenmesi
 • Assembly Sınıfı
  • Programlama Yazılımı İle Web Sitesi Oluşturma İşlemi
 • Web Projeleri
 • Proje Oluşturma Yöntemlerinin İncelenmesi
  • Önceden Yapılmış Bir Web Sitesini Düzenleme İşlemi

3. Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş Eğitimi - ASP.NET Web Uygulamaları

 • NET Sayfa Yapısının İncelenmesi
 • NET İle Web Sayfası İzleme İşlemi
 • Tek Sayfa İşlemi
 • Çift Sayfa İşlemi
  • Web Sayfalarında Olayların Kullanılması
  • Web Sayfasına Ait Yaşam Döngüsü
  • NET Web Kontrollerinin İncelenmesi
 • HTML Kontrolleri İle Çalışmak
 • Sunucu Kontrolleri İle Çalışmak

4. Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş Eğitimi - ASP.NET Dosya ve Klasörlerinin İncelenmesi

 • NET Dosyaları
 • asax Dosyası
 • .ascx Dosyası
 • .asmx Dosyası
 • .aspx Dosyası
 • .browser Dosyası
 • .cd Dosyası
 • .config Dosyası
 • .cs Dosyası
 • .dll Dosyası
 • .master Dosyası
 • .mdb Dosyası
 • .mdf Dosyası
 • .resx Dosyası
 • SiteMap Sınıfı
 • Skin Dosyaları
  • NET Klasörleri
 • Account Klasörü
 • App_Browser Klasörü
 • App_Code Klasörü
 • App_Data Klasörü
 • App_GlobalResources Klasörü
 • App_LocalResources Klasörü
 • App_Themes Klasörü
 • Bin Klasörü
 • Images Klasörü
 • Scripts Klasörü

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ