Yazılarımız

Veri Akademi

ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI İÇİN TEMEL İŞLEMLER EĞİTİMİ

Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler Eğitimi: Programlama yazılımı ile .NET ortamında etkileşimli web uygulamalarındaki temel işlemleri kullanabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Etkileşimli web uygulamaları için temel işlemler eğitimi verilmesinin temel amacı programlama dilinin temel komutlarını kullanarak web sayfası hazırlayabilmenizi sağlamaktır. Etkileşimli web uygulamaları için temel işlemler eğitimi tamamlandığında web sayfası üzerinde hata denetimi, doğrulama kontrolü, kullanıcı kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler Eğitimi - Web Sayfası İle İlgili İşlemler

 • Görünümler
 • Kontrol Ekleme İşlemi
 • Araçlar Paneli İle Kontrol Eklemek
 • Kod İle Kontrol Eklemek
  • Tablo Ekleme İşlemi
  • Web Form Ekleme İşlemi
  • Kontrol Özelliklerinin İncelenmesi
 • Özellikler Paneli
 • Format Menüsü
 • Araç Çubuklarını Kullanmak
  • Hata Düzeltme İşlemleri
 • Breakpoint Kullanımı
 • Try - Catch - Finally Deyimleri

2. Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler Eğitimi - Doğrulama Kontrolleri

 • RequiredFieldValidator Sınıfı
 • RangeValidator Sınıfı
 • CompareValidator Kontrolü
 • RegularExpressionValidator Sınıfı
 • CustomValidator Sınıfı
 • ValidationSummary Sınıfı
 • ValidationGroup Özelliği

3. Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler Eğitimi - Web Üzerinde Kullanıcı Kontrolü

 • Web Kullanıcı Kontrolü Oluşturmak
 • Web Kullanıcı Kontrolü Ekleme İşlemi
 • Web Kullanıcı Kontrollerini Tasarlamak

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ