Yazılarımız

Veri Akademi

ETKİLEŞİMLİ ANİMASYONLAR EĞİTİMİ

Etkileşimli Animasyonlar Eğitimi: Animasyon yazılımını kullanma ve etkileşimli animasyonlar hazırlama yetkinliğinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Etkileşimli animasyonlar eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; etkileşimli animasyonlar hazırlanabilmesini sağlamaktır. Etkileşimli animasyonlar eğitimi tamamlandığında basit programlama işlemlerini yapabilir, fonksiyon işlemlerini gerçekleştirebilir, olay düzenlemeleri yapabilir, sınıf işlemlerini yürütebilir ve karar yapılarını kullanabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Etkileşimli Animasyonlar Eğitimi - ActionScript Temelleri

1.1. ActionScript

1.2. Eylemler Paneli

 • Panelde Yer Alan Bölümler
 • Panelde Yer Alan Araçlar

1.3. Yazım Kuralları

 • Açıklamalar
 • Bloklar
 • Nokta
 • Noktalı Virgül

1.4. ActionScript İle İletişim Yöntemleri

 • Film Kliplerini Kullanmak
 • Veri Çeşitleri
 • Operatör Kullanımı
 • Değişken Kullanımı
 • Sabitler
 • Trace Kullanımı

2. Etkileşimli Animasyonlar Eğitimi - Fonksiyonlar

2.1. Fonksiyonlar

2.2. Fonksiyonların Tanımlanması

2.3. Fonksiyonlara Veri Gönderip Alma

3. Etkileşimli Animasyonlar Eğitimi - Olaylar (Events)

3.1. ActionScript

3.2. EventListener

3.3. Fare Olayları (Mouse Events)

 • CLICK
 • DOUBLE_CLICK
 • MOUSE_DOWN
 • MOUSE_UP
 • MOUSE_OUT
 • MOUSE_MOVE
 • MOUSE_OVER
 • MOUSE_WHEEL
 • ROLL_OVER
 • ROLL_OUT

3.4. Klavye Olayları (Keyboard Events)

 • KEY_DOWN
 • KEY_UP

3.5. Zamana Bağlı Olaylar

 • ENTER_FRAME

3.6. Code Snippets (Kod Parçacıkları)

3.7. ActionScript Kullanarak Animasyon Oluşturmak

 • Biçim Animasyonu Oluşturmak
 • Hareket Animasyonu Oluşturmak

4. Etkileşimli Animasyonlar Eğitimi - Sınıflar (Classes)

4.1. Object-Oriented Programming (Nesne Tabanlı Programlama)

4.2. Paketlerin Tanımlanması

4.3. Sınıfların Tanımlanması

4.4. Sınıfların Sahneye Alınması

4.5. Var Olan Sınıfların Genişletilmesi

5. Etkileşimli Animasyonlar Eğitimi - Karar Yapıları

5.1. Karar İfadeleri (Deyimleri)

 • IF İfadesinin Kullanımı - “if (koşul)”
 • IF-ELSE İfadesinin Kullanımı
 • IF-ELSE-IF İfadesinin Kullanımı
 • Switch - Case Kullanımı

5.2. Döngüler

 • FOR Döngüsünün Kullanımı
 • WHILE Döngüsünün Kullanımı

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ