Yazılarımız

Veri Akademi

ELEKTRONİK TABLOLAMA EĞİTİMİ

Elektronik Tablolama Eğitimi: Excel ile hesaplama ve tablolama yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Elektronik tablolama eğitimi verilmesinin temel amacı elektronik tablolama yazılımını kullanarak hesaplama yapabilmenizi sağlamaktır. Elektronik tablolama eğitimi tamamlandığında Excel ile hesaplamalar yapabilir, çalışma alanına ait düzenlemeleri yapabilir, veriler ile çalışabilir, biçimlendirmeleri kullanabilir, formüller ile çalışabilir, fonksiyonel işlemleri yürütebilir, grafik işlemlerini yapabilir, veri analizi yapabilir, sayfa ayarlamalarını yapabilir, makro hazırlayabilir ve görsel ögeleri özelleştirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Elektronik Tablolama Eğitimi - Çalışma Alanını Tanıyalım

1.1. Arayüz Özellikleri

1.2. Çalışma Kitapları

 • Yeni Çalışma Kitabı Açmak
 • Kayıt İşlemi
 • Kapatma İşlemi
 • Kaydedilmiş Çalışma Kitaplarını Kullanmak

1.3. Excel Sayfaları

 • Sayfa Ekleme İşlemi
 • Sayfaya İsim Vermek
 • Sayfayı Silme ve Gizleme İşlemleri
 • Sayfaları Taşımak ve Kopyalamak

2. Elektronik Tablolama Eğitimi - Veri İşlemleri

2.1. Veri Değişiklikleri

2.2. Farklı Seçimler Yapma Yöntemleri

2.3. Veri ve Hücrelerin Temizlenmesi

2.4. Satır ve Sütun Düzenlemeleri

 • Satır / Sütun Ekleme İşlemi
 • Satır / Sütun Silme İşlemi
 • Satır / Sütun Gizleme İşlemi

2.5. Taşıma ve Kopyalama İşlemleri

 • Özel Yapıştırma İşlemleri

2.6. Otomatik Olarak Tamamlamayı Kullanmak

2.7. Otomatik Olarak Doldur Özelliğini Kullanmak

2.8. Özel Listeleri Kullanmak

2.9. Açıklama Eklenmesi

2.10. Bul, Değiştir ve Git İşlemleri

3. Elektronik Tablolama Eğitimi - Biçimlendirmeler

3.1. Hücreleri Biçimlendirme İşlemleri

 • Hızlı Biçimlendirmeyi Kullanmak
 • Biçim Boyayıcısını Kullanmak
 • Yazı Tiplerini Biçimlendirmek
 • Hizalama İşlemleri
 • Sayıları Biçimlendirme İşlemleri
 • Kenarlıkların Biçimlendirilmesi

3.2. Hücre Stillerini Kullanmak

3.3. Tabloların Otomatik Olarak Biçimlendirilmesi

3.4. Koşullu Olarak Biçimlendirme Yapmak

 • İlk ve Son Kurallarını Uygulamak
 • Veri Çubuklarını Kullanmak
 • Renk Ölçeklerini Kullanmak
 • Simge Kümelerini Kullanmak
 • Koşullu Biçimi Temizlemek
 • Yeni Kuralların Tanımlanması
 • Kuralların Yönetilmesi

4. Elektronik Tablolama Eğitimi - Sayfa Ayarlarını Yapmak ve Çıktı Almak

4.1. Sayfa Ayarlarını Yapmak

 • Baskı Ön İzlemeyi Kullanmak
 • Tema Seçimleri
 • Üst Bilgi ve Alt Bilgi Kullanımı
 • Sayfayı Yönlendirme İşlemleri
 • Yazdırılacak Alanı Belirlemek
 • Başlıkların Yazdırılması
 • Verilerin Sayfaya Sığdırılması
 • Diğer Seçenekler

4.2. Pencere Ayarlarını Yapmak

 • Yeni Pencere İle Çalışmak
 • Pencereler Üzerinde Bölmeler Oluşturmak ve Dondurmak
 • Pencere Yerleşim ve Gizleme İşlemleri

4.3. Yazdırma Ayarları

5. Elektronik Tablolama Eğitimi - Formüller İle Çalışmak

5.1. Formül Yazmak

5.2. Hesaplamada Kullanılan Operatörler

5.3. Formüllerin Kopyalanması

5.4. Hücre Aralıkları Adlandırmak

5.5. Mutlak Referansları Kullanmak

5.6. Hata Denetimi

6. Elektronik Tablolama Eğitimi - Fonksiyonlar İle Çalışmak

6.1. Matematiksel Fonksiyonları Kullanmak

 • Topla Formülü
 • Çarpım Formülü
 • Etopla Formülü
 • ÇokETopla Formülü
 • Max Formülü
 • Min Formülü

6.2. İstatistiksel Fonksiyonları Kullanmak

 • Eğersay Fonksiyonu
 • Çokeğersay Fonksiyonu
 • Çokeğerortalama Fonksiyonu

6.3. Metin Fonksiyonlarını Kullanmak

 • Sağdan Fonksiyonu
 • Soldan Fonksiyonu
 • Parçaal Fonksiyonu
 • Birleştir Fonksiyonu
 • Uzunluk Fonksiyonu
 • Büyükharf Fonksiyonu
 • Küçükharf Fonksiyonu
 • Yazım Düzenlemeleri

6.4. Tarih Fonksiyonlarını Kullanmak

 • Bugün Fonksiyonu
 • Şimdi Fonksiyonu
 • Gün Fonksiyonu
 • Ay Fonksiyonu
 • Yıl Fonksiyonu
 • Tarih Fonksiyonu

6.5. Mantıksal Fonksiyonlarını Kullanmak

 • Eğer Fonksiyonu
 • Ya da / Ve Fonksiyonu

6.6. Arama ve Başvuru Fonksiyonlarını Kullanmak

 • Düşeyara / Yatayara Fonksiyonu
 • Ara Fonksiyonu
 • İndis Fonksiyonu
 • Kaçıncı Fonksiyonu

6.7. Bilgi Fonksiyonlarını Kullanmak

7. Elektronik Tablolama Eğitimi - Grafik İşlemleri

7.1. Grafik İşlemlerini Yapmak

7.2. Grafik Çeşitleri

7.3. Grafik Seçenekleri

 • Tasarım
 • Düzen
 • Eksen
 • Eğim Çizgisi

7.4. Grafik Biçimlendirmeleri

 • Grafik Şekilleri
 • Grafik Metinleri
 • Grafik Yerleşimleri ve Boyutlandırılması

8. Elektronik Tablolama Eğitimi - Veri Analiz İşlemleri

8.1. Sıralama İşlemleri

 • Çoklu Alanların Sıralanması

8.2. Filtreleme İşlemleri

 • Otomatik Filtreleme Yapmak
 • Gelişmiş Filtreleme Yapmak

8.3. Alt Toplam İşlemi

 • Çoklu Alanların Alt Toplamını Yapmak

8.4. Verileri Doğrulama İşlemi

 • Doğrulama Koşulları
 • Onaylanan Değerler
 • Girdi İletileri
 • Hata Uyarıları
 • Geçersiz Veriler

8.5. Özet Tablo İle Çalışmak

 • Özel Tablonun Sıralanması ve Filtrelenmesi
 • Veri Alanlarının Hesaplanması
 • Özet Tablonun Gruplanması
 • Özet Tablonun Biçimlendirilmesi
 • Üç Üzeri Alan İçin Özet Tablo Oluşturmak
 • Alt Toplam ve Genel Toplam İşlemleri
 • Özet Grafikler Oluşturma

8.6. Verilerin Gruplandırılması

8.7. Veri Tabloları

8.8. Tekrarlanan Verilerin Kaldırılması

8.9. Verilerin Birleştirilmesi

8.10. Metnin Sütunlara Dönüştürülmesi

8.11. Dışarıdan Veri Alma İşlemi

 • Metin Dosyasından Veri Çekmek
 • Veri Tabanından Veri Çekmek
 • Web Sitesinden Veri Çekmek
 • Verilerin Yinelenmesi

8.12. Senaryolar İle Çalışmak

 • Senaryo Düzenlemek
 • Senaryo Özetleri

8.13. Hedef Arama İşlemleri

9. Elektronik Tablolama Eğitimi - Makrolar İle Çalışmak

9.1. Makro Kaydetme İşlemi

9.2. Makrolar İle Çalışmak

9.3. Makro - Nesne Bağlantısı

9.4. Makro Güvenliğinin Sağlanması

10.Elektronik Tablolama Eğitimi - Özelleştirme Uygulamaları

10.1. Hızlı Erişim Araç Çubuğunun Düzenlenmesi

10.2. Programa Ait Seçenekler

 • Popüler Kategoriler Seçeneği
 • Formül Kategorisi Seçeneği
 • Kaydet Kategorisi Seçeneği
 • Gelişmiş Kategorisi Seçeneği

10.3. Belgenin Özelleştirilmesi

 • Dosya Özelliklerini Yönetmek
 • Belge İncelemesi Yapmak
 • Belgeyi Tamamlama İşlemi
 • Uyumluluk Denetleyicisini Kullanmak
 • Dosyanın Şifrelenmesi
 • Elektronik Posta İle Dosya Transferi

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ