Yazılarımız

Veri Akademi

C# KODLARI VE ANLAMLARI

Yazılım dünyasında birçok programlama dili yer almaktadır. Bu diller farklı özellikleri ve nitelikleri barındırdığı için yapacağımız işin durumuna göre programlama dilini seçmemiz faydalı olacaktır. Bu yazımızda programlama dilleri arasında yer alan C sharp kodları ve anlamları ile ilgili olarak bilgilendirme yapılacaktır. Aşağıda verilen maddelerde yer alan dillere göz atalım.

 • C# kodları ve anlamları

 • VB kodları ve anlamları

 • HTML kodları ve anlamları

 • CSS kodları ve anlamları

Burada yer alan bütün diller için ortak komutlar olabildiği gibi oldukça farklı işlemlerin yapılabildiği komutlara rastlamak da mümkündür. Yukarıda da bahsedildiği gibi her ne kadar ortak komutlar yer alsa da bu yazımızda diğer dillere ait komutlara yer verilmeyecektir, yalnızca C# komutları ve anlamları ile ilgili bilgi verilecektir. Komutlar ve anlamlarından bahsetmeden önce C sharp programlama konusunda bilgi vermek faydalı olacaktır.

C# Programlama Giriş

C# programlama dili Microsoft tarafından geliştirilmiş olan yeni nesil programlama dilidir. C#.NET’ teknolojisi için geliştirilen diller arasındadır ve birçok programcı tarafından tercih edilmesi popüler olmasını sağlamıştır.


C# Kodları ve Anlamları

C# programlama C dili ile bağlantılı gibi gözükse de aslında nesne yönelimli olması her ikisini de ayrı köşelere itmeye yetecektir. Burada Visual C Sharp dilinin nesne yönelimli programlama anlayışının gelişmesine sağladığı katkı ile de öne çıkması tanınırlığını artırmıştır. Hatta her ne kadar genel kabul görmese de bazı kesimlerce ‘.NET’ platformunun ana dili olarak kabul edilmektedir. İsterseniz artık C# kodları ve anlamları konusunda anlatımımıza başlayalım.

C Sharp Kodları ve Anlamları

Yazımızın formatı şu şekilde olacaktır. C# programında sık kullanılan komutları alfabetik olarak maddeler halinde sunmaya çalışacağız. Bu maddeleri aşağıdaki şekilde takip edebilirsiniz.

 1. Bool : Aynı görevi yerine getirmek için ‘Boolean’ da kullanılmaktadır. Doğru ve yanlış değerlerin kontrolü için kullanılır.

 1. Char : Programda bir Unicode karakteri kullanabilmek için kullanılır.

 1. Const : Sabit bir alanı veya sabit bir yerel değişkeni tanımlamak için kullanılır. Bu şekilde tanımlanan değişkenlerin özellikleri program boyunca değerlerinin değişmemesidir.

 1. Do : Döngü başlangıcını ifade eder ve döngünün en az bir kez çalışmasını sağlar.

 1. Else : ‘if’ deyimi ile birlikte kullanılır ve ilk şartın gerçekleşmemesi durumunda devreye girer.

 1. For : Klasik döngü komutudur. Belli bir duruma göre tekrarlanması gereken bir komutun ayarlandığı komuttur.

 1. Foreach : IEnumerable ya da IEnumerable arabirimini uygulayan bir dizideki ya da nesne koleksiyonundaki öğeler için kontrol sağlar. Yani bir dizi için sıralama yaparak aranılan nesneye ulaşılması için kullanılır.

 1. if : İçerisinde yer alan koşulun ‘true’ ya da ‘false’ olmasına göre içerisindeki kodu çalıştıran veya çalıştırmayan komuttur. Genel şart ifadesidir.

 1. Private : Bulunduğu kapsam içerisinden erişilebilen ve kullanılabilen nesne ya da fonksiyonları ifade eder.

 1. Protected : Bulunduğu kapsam içerisinde ve türetilmiş sınıf tarafından erişilebilen nesne ya da fonksiyonları ifade eder.

 1. Public : Programın çalıştığı her yerden erişilebilen nesne ya da fonksiyonları ifade eder.

 1. Return : Herhangi bir değerin geri dönüşünü sağlamak için kullanılır.

 1. While : Bir çeşit döngü kullanımıdır. ‘while’ kısmında yer alan şart ‘true’ olduğu müddetçe komutlar çalıştırılır.


C# Kodları ve Anlamları

C# Eğitimi

C# kodları ve anlamları konulu makalemizin sonuna geldik ancak birkaç önemli noktadan daha bahsetmek faydalı olacaktır. Konumuz gereğivisual basic kodları ve anlamları ve visual basic komutları ve anlamları konularına değinmedik. Ancak Visual Studio programında C# ve Visual Basic programlama dillerinin yaygın olarak kullanıldığını bilmek yararlı olacaktır. Tabi ki bu iki dilin kullanımları aynı yapıda olmadığı için bu iki dilden birisini seçmek gerekmektedir.

C# kodları ve anlamları konusunda kendinizi geliştirerek bu alanda geniş kitlelere hitap eden faydalı uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken güzel bir eğitim sürecinden geçerek bilgi birikiminizi ve tecrübenizi yükseklere taşımak olacaktır. Siz de hemen işe koyularak C#’ın eşsiz dünyasına giriş yapın, farkı yaşayarak görün.

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ