Yazılarımız

Veri Akademi

BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ EĞİTİMİ

Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi Eğitimi: Bilgisayar aracılığıyla devre çizimleri yapılabilmesi için asgari düzeyde bilgi ve yetkinliklerin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Bilgisayarla baskı devre çizimi eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; elektrik - elektronik devre ve şemaların bilgisayar ortamında çizilebilmesini sağlamaktır. Bilgisayarla baskı devre çizimi eğitimi tamamlandığında baskı devre çizim programına ait menüleri ve programın özelliklerini öğrenebilir, tasarım menüsünü kullanabilir, dosya kaydetme ve sembol ekleme gibi işlemleri yapabilir, baskı devre uygulamalarını hatasız olarak yapabilir, sembolleri düzenleyebilir ve otomatik olarak baskı devre çizimlerini yapıp çıktılarını alabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi Eğitimi - Baskı Devre Çizimi Uygulama Programı

1.1. Program Özellikleri

 • Tanıtım
 • Baskı Devre Programına Ait Teknik Detaylar

1.2. Programın Kullanılması

1.3. Programın Ana Menüsü

 • File Sekmesi
 • Output Sekmesi
 • View Sekmesi
 • Edit Sekmesi
 • Library Sekmesi
 • Tools Sekmesi
 • System Sekmesi
 • Help Sekmesi

2. Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi Eğitimi - Tasarım Ortamı

2.1. Tasarım Ekranı

2.2. Tasarım Ekranında Yer Alan Menüler

 • Mod Seçici Araç Çubuğu (Mode Selector Toolbar)
 • Dosya Yazdırma (File Print) Sekmesi
 • Görüntü Komutları (Display Commands) Sekmesi
 • Düzenleme Komutları (Editing Commands) Sekmesi
 • Düzen Araçları (Layout Tools) Sekmesi
 • Oryantasyon Araç Çubuğu (Orientation Toolbar) Sekmesi

3. Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi Eğitimi - Program Modları

3.1. Kaydetme Modu

3.2. Pad Ekleme Modu

3.3. Çizgi Hat Ekleme Modu

3.4. Çizim Alanı Yazı Modu

3.5. Sembol Ekleme Modu

4. Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi Eğitimi - Baskı Devre Şeması Çizimi

4.1. Baskı Devre Çizimi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

4.2. Baskı Devre Çizim Aşamaları

 • PCB Şeması Hazırlama İşlemleri
 • Güç Kaynağı Şemasına Ait PCB Devresini Çizmek
 • Alanların Blok İçine Alınması
 • Blok Kopyalama İşlemleri
 • Blok Taşıma İşlemleri
 • Blok Silme İşlemleri
 • Blok Döndürme İşlemleri
 • Blok Yazdırma İşlemleri

5. Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi Eğitimi - Semboller

5.1. Sembol Değiştirme İşlemleri

 • Eleman Değerinin veya Parça İsminin Değiştirilmesi
 • Sembollerin Değiştirilmesi
 • Parça Çizgisinin Değiştirilmesi
 • Parça İsminin Değiştirilmesi

5.2. Sembol Oluşturma İşlemleri

6. Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi Eğitimi - Otomatik Baskı Devre Çizimi

6.1. Açık Şemadan Baskı Devresine Geçiş Yapmak

6.2. Otomatik Eleman Yerleşimi

6.3. Elemanlara Yönelik Yerinde Düzenleme İşlemleri

6.4. Baskı Devrenin Otomatik Olarak Çizilmesi

 • İnce Olarak Tasarlanan Yolları Kalınlaştırma İşlemleri
 • PCB Baskı Devre Kartına İsim Yazma İşlemleri

6.5. Baskı Devresinin Çıktısını Almak

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ