Yazılarımız

Veri Akademi

AĞ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Ağ Yönetimi Eğitimi: TCP/IP yapısını ve katmanlarını, IP yapılandırmasını, ağ yazıcı kurulumunu ve sorun giderme adımlarını içeren bir eğitim materyalidir.

Ağ yönetimi eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; TCP/IP ağ yapısı ve ağ yazıcılarının çalışır duruma getirilebilmesi için yapılması gereken ayarları öğrenerek sunucu işletim sisteminde ağ yönetimini gerçekleştirebilmenizi sağlamaktır. Ağ yönetimi eğitimi tamamlandığında TCP/IP ağları, ağ yazıcılarını ve yazdırma işlemlerini yönetebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ağ Yönetimi Eğitimi - TCP/IP Ağları Yönetmek

 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
 • IP Adres Sınıflarının İncelenmesi
 • A Sınıfı IP Adresleri
 • B Sınıfı IP Adresleri
 • C Sınıfı IP Adresleri
  • IP Yapılandırma İşlemleri
 • Elle Yapılandırmak
 • Otomatik Olarak Yapılandırmak
  • Ağ Bileşenlerinin İncelenmesi
 • Switch Yapısı ve Kullanımı
 • Router Yapısı ve Kullanımı
 • Firewall Yapısı ve Kullanımı
 • Repeater Yapısı ve Kullanımı
 • Bridge Yapısı ve Kullanımı
 • Gateway Yapısı ve Kullanımı
  • Network Interface Card (NIC)
  • Ağ Ayarları İle İlgili Problemler
  • Ağ Denetleme ve Kontrol İşlemleri
 • “İpconfig” Komutunu Kullanmak
 • “ping” Komutunu Kullanmak
 • “tracert” Komutunu Kullanmak
 • “net” Komutunu Kullanmak
 • “nslookup” Komutunu Kullanmak

2. Ağ Yönetimi Eğitimi - Ağ Yazdırma Hizmetini Yönetmek

 • Ağ Yazıcıları
 • Yerel Bilgisayar Üzerinden Çalışan Yazıcılar
 • Ağa Direkt Olarak Bağlı Olarak Çalışan Yazıcılar
  • Yazıcı Paylaştırma İşlemi
  • Yazdırma Sunucusunu Yönetmek
  • Yazdırma İşlemlerini Yürütmek
  • Ağ Yazıcılarında Karşılaşılan Temel Problemler

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ