Yazılarımız

Veri Akademi

AĞ SİMÜLASYONU EĞİTİMİ

Ağ Simülasyonu Eğitimi: Ağ simülasyon yazılımının kullanımı hakkında düzenlenen eğitim materyalidir. Simülasyonu kullanarak hem yerel hem de geniş alan ağları ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Ağ tasarımı işlemleri ve bu ağların test edilme yöntemleri bu bilgiler içerisinde yer almaktadır.

Ağ simülasyonu eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; ağ simülasyon yazılımının sorunsuz olarak nasıl kurulacağını ve ağ sisteminin simülasyon üzerinden nasıl yönetilip test edilebileceğini öğretmektir. Ağ simülasyonu eğitimi tamamlandığında simülasyon yazılımını kullanabilir; LAN (Yerel Alan Ağı), WAN (Geniş Alan Ağı) ve kablosuz ağ simülasyonları yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ağ Simülasyonu Eğitimi - Ağ Simülasyon Yazılımları

1.1. Simülasyon Yazılımının Kurulması

1.2. Genel İşlemler

1.3. Ek Bileşenler

1.4. Cihazlar

  • Router (Yönlendirici)
  • Switch (Anahtar)
  • Hub (Dağıtıcı)
  • Wireless (Kablosuz) Cihazlar
  • WAN (Geniş Alan Ağı) Cihazları
  • Bilgisayar ve Diğer Son Kullanıcıya Ait Cihazlar

2. Ağ Simülasyonu Eğitimi - LAN (Yerel Alan Ağı) Simülasyonu

2.1. LAN (Yerel Alan Ağı) Cihazları

2.2. Anahtar ve Yönlendirici Erişimi

2.3. Bilgisayar ve Anahtar Erişimi

2.4. Bilgisayar Ayarları

2.5. Router Ayarları

2.6. Yönlendirme Ayarları

2.7. Test Etme Faaliyetleri

3. Ağ Simülasyonu Eğitimi - WAN (Geniş Alan Ağı) Simülasyonu

3.1. WAN (Geniş Alan Ağı) Cihazları

3.2. Yönlendirici ve Yönlendirici Bağlantı Ayarları

3.3. DCE ve DTE Bağlantı Ayarları

3.4. Anahtar ve Yönlendirici Bağlantı Ayarları

3.5. Bilgisayar ve Anahtar Bağlantı Ayarları

3.6. Bilgisayar Ayarları

3.7. Yönlendirici Ayarları

3.8. Yönlendirme Ayarları

3.9. Test Etme Faaliyetleri

4. Ağ Simülasyonu Eğitimi - Kablosuz Ağ Bağlantısı Simülasyonu

4.1. Wireless (Kablosuz) Cihazlar

  • Modem
  • Erişim Yeri
  • Bilgisayar Kablosuz Ağ Bağlantısı

4.2. Kablosuz Cihaza Ait Bağlantı Ayarları

4.3. Kablosuz Cihaza Ait Ağ Ayarları

4.4. Kablosuz Ağa Ait Güvenlik Ayarları

4.5. Kablosuz Ağ İle İlgili Test Etme Faaliyetleri

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ