Yazılarımız

Veri Akademi

AĞ HİZMETLERİ EĞİTİMİ

Ağ Hizmetleri Eğitimi: Ağ ile ilgili referans modeller, taşıma protokolleri ve uygulama protokolleri hakkında gerekli asgari bilginin ve becerinin kazandırılmaya çalışıldığı materyaldir.

Ağ hizmetleri eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; taşıma katmanı ile ilgili tehditleri fark edebilme, uygulama katmanında yer alan hizmetleri hedefler doğrultusunda kullanabilme ve ilgili duruma en çok uyan ağ protokolüne karar verebilme işlemlerinin nasıl yapılacağını öğretmektir. Ağ hizmetleri eğitimi tamamlandığında taşıma katmanında yer alan tüm protokolleri ve uygulama katmanına ait olan tüm uygulamaları kullanabileceksiniz. Ayrıca ağ referans modelleri içerisinde yer alan katmanlar arasındaki ilişkileri de yorumlayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ağ Hizmetleri Eğitimi - Taşıma Katmanında Yer Alan Protokoller

1.1. İstemci ve Sunucu Arasındaki İlişki

1.2. Taşıma Katmanındaki Protokoller

 • TCP
 • UDP

1.3. Portlar

 • Portlara Ait Numaralar

2. Ağ Hizmetleri Eğitimi - Uygulama Katmanında Yer Alan Uygulamalar

2.1. TCP/IP Uygulaması

2.2. Uygulama Katmanındaki Protokoller

 • DNS (Domain Name Server)

· FTP (File Transfer Protocol) ve TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

· HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) ve HTTPS (Secure Hyper-Text Transfer Protocol)

 • E-Posta Sistemine Ait Protokoller
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 • Telnet
 • SSH (Secure Shell)
 • SNMP (Simple Network Management Protocol)

3. Ağ Hizmetleri Eğitimi - Modeller ve Protokoller

3.1. OSI Modelinin Katmanları

 • Uygulamalara Ait Katman
 • Sunum Yapma Katmanı
 • Oturumların Yönetildiği Katmanı
 • Taşıma İşlemleri Katmanı
 • Ağ Bağlantısı Katmanı
 • Veri Bağlantılarına Ait Katman
 • Fiziksel Katman

3.2. TCP/IP Modelinin Katmanları

3.3. Veri Paketleme Sistemi

PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ