Visual Basic

Hızlı Bir Şekilde Uygulamalar Oluşturun
Visual Basic Öğrenmek İstiyorum

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum: Visual Basic, Microsoft tarafından, basit programlama dili üzerinde geliştirilmiş, event yönlendirmeli, üst seviye, nesne tabanlı ve görsel bir programlama dilidir. Visual Basic’i öğrenmek oldukça basittir. Visual Basic sayesinde değerleri oldukça yüksek olan programlar oluşturabilirsiniz.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum amacı, hızlı uygulama geliştirme aracı olan Visual Basic'i etkili bir şekilde, basit bir şekilde öğretmektir. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum ile desktop ve database aplikasyonlarınızı kolay ve etkin bir şekilde geliştirebileceksiniz.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Katılımcı Profili

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum, Visual Basic programlamayı temelden ileri seviyelere kadar öğrenmek isteyen tüm kullanıcılar içindir.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Ön Gereklilikler

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum öncesi temel algoritma mantığını bilmeniz tavsiye edilmektedir. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum katılımı için öğrenme isteğiniz yeterli olacaktır.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Süresi

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum grup süresi, toplamda 24 saat sürmektedir.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Ücreti

Bu Öğrenmek İstiyorummiz firmaya veya kişiye özel olarak verilmektedir. Aşağıdaki, Bilgi Al formu ile veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Kazanımlar

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum ile eğitim içeriğimizde yer alan konu başlıkları üzerinden teorik ve uygulamalı bir şekilde bilgi ve beceriler öğrenirsiniz.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum sonunda; kontrolleri, kullanıcı arayüzünü, değişkenleri, sabitleri, döngüleri, proesedürleri, modülleri, formları ve veritabanı işlemlerini öğrenirsiniz. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum sonrası, programlama potansiyelinizi ortaya çıkarıp basit ve hızlı bir biçimde uygulamalar oluşturacaksınız.


Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Eğitim Konuları

1. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Visual Basic’e Giriş

 • Visual Basic Nedir?
 • Visual Basic Kurulumu
 • Visual Basic’e Genel Bakış
 • Visual Basic Hakkında
 • VBA ve Visual Basic
 • VBA Editörünü Kullanmak
 • Visual Basic Sürümleri
 • VB Programlama Anlamak
 • İlk VB Projesini Açmak
 • VB Projesini Kaydetmek
 • Form Özelliklerini Tanıma

2. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Visual Basic İçinde Uygulama Geliştirme

 • Visual Basic Konseptleri
 • Entegre Geliştirme Elementleri
 • Visual Basic IDE’ye Başlamak
 • Environment Ayarları
 • İlk Visual Basic Uygulamanız
 • Merhaba Visual Basic
 • Firstapp Örnek Uygulaması

3. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Formlar, Kontroller ve Menüler

 • Events Özellik ve Metotlarını Anlamak
 • Form Tasarlamak
 • Eylemleri Sergilemek için Butonlara Tıklamak
 • Text Girişi ve Görüntüleme için Kontroller
 • Kullanıcılara Seçenekler Sunan Kontroller
 • Resim ve Grafikleri Gösteren Kontroller
 • Ek Kontroller
 • Focus’u Anlamak
 • Tab Order’ı Düzenleme
 • Menü Temelleri
 • Dialog Box ile Çalışmak
 • Projeleri Yönetmek

4. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Programlama Temelleri

 • Visual Basic Application Yapısı
 • Kodlamaya Başlamadan Önce
 • Kod Yazım Mekanizması
 • Değişken, Sabit ve Veri Tiplerine Giriş
 • Prosedürlere Başlamak
 • Kontrol Yapısını Kavramak
 • Nesneler ile Çalışmak

5. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Kullanıcı Arayüzü Oluşturmak

 • Arayüz Stilleri
 • Çoklu Doküman Arayüz Uygulamaları
 • MDI Formları Run-time Özellikleri
 • MDI Notepad Uygulamaları
 • MDI Formları ve Child Formları ile Çalışmak
 • Uygulamanız İçinde Menüleri Kullanmak
 • Toolbars
 • Dialog Boxes
 • Kullanıcıyı Tasarlama
 • Arayüz Dizayn Temelleri
 • Kullanılabilirlik Açısından Dizayn

6. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Visual Basic Standart Kontrolleri Kullanmak

 • Visual Basic Kontrollere Giriş
 • Kontrol Verisini Doğrulamak
 • Kontrol Arrays ile Çalışma
 • ADO Veri Kontrolü Kullanma
 • Check Box Kontrolü Kullanma
 • Komut Buton Kontrolü Anlamak
 • Veri Kontrolü Kullanma
 • Dosya Sistem Kontrolleri
 • Yatay ve Dikey Scroll Bar Kontrolleri
 • Image, Label ve Line Kontrolleri
 • List Box Kontrolleri Kullanımı
 • Option Button, Picture Box, Remote Data
 • Shape Control, Text Box ve Timer Control

7. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Visual Basic Programlama Hakkında

 • Çoklu Projeler ile Çalışma
 • Uygulama Ayarlarını Yönetme
 • Koşullu Kompilasyon Kullanımı
 • Kaynak Dosyalar ile Çalışma
 • Şablonlar
 • Komut Satırı Anahtarları
 • Projenizi Yerli Kodunuza Kompile Etme
 • Kendi Veri Türlerinizi Yaratın
 • Arrays’e Alternatif Olarak Collections Kullanımı

8. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Nesneler (Objects) ile Programlama

 • Visual Basic’te Nesneler Hakkında Bilmeniz Gerekenler
 • Nesneler Hakkında
 • Kendi Classes’larınızı Oluşturun
 • Bir Class’a Metot ve Özellik Ekleme
 • Bir Class’a Event Ekleme
 • Data-Aware Classes Oluşturma
 • Özellik, Metot ve Events Adlandırmak
 • Polymorphism
 • Kendi Nesneleriniz ile Programlama
 • Nesne Modelleri
 • Kendi Koleksiyon Classes Oluşturun
 • ActiveX Dizaynırları

9. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Bileşenler ile Programlama

 • ActiveX Türleri
 • In-Process ve Out-of-Processes Bileşenleri
 • ActiveX Bileşen Türleri ile Çalışın
 • Bir Nesneye Referans Oluşturun
 • Nesneler için Özellik, Metot ve Events Kullanın
 • ActiveX Bileşeni Bırakma
 • Nesne Modelleri Navigating
 • ActiveX Bileşenleri içinde Çalışma Zamanı Hataları
 • Visual Arayüzü Bileşenleri Kullanımı

10. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Mouse ve Keyboard Events

 • Mouse Events
 • Mouse Butonları Tanılama
 • Sürükle ve Bırak
 • Keyboard Events
 • Arkaplan Süreçlerini Durdurma

11. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Text ve Grafikler ile Çalışma

 • Fontlar ile Çalışın
 • Picture Boxes ve Formlar Üzerinde Text Gösterimi
 • Sayılar, Takvim ve Zamanları Biçimlendirme
 • Seçili Text ile Çalışın
 • Clipboard Nesneler ile Text ve Grafik Transferi
 • Coordinate Sistemi Anlamak
 • Grafiksel Kontrolleri Anlamak
 • Grafikel Metotları Anlayın
 • Renkler ile Çalışın
 • Picture Nesneler
 • Print Etmek

12. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Hata Yönetimi ve Kodlarınızdan Hataları Ayıklama

 • Hataları Nasıl Kontrol Edersiniz?
 • Dizayn ve Hata Düzenleyici
 • Hata Düzenleme Hiyerarşisi
 • Hataları Test Etme
 • İçsatır Hata Kontrolleri
 • Hata Yönetimini Anlama, Yönetme ve Kaldırma
 • ActiveX Bileşenleri ile Hata Yönetimi
 • Hata Ayıklama Yaklaşımları
 • Bug'lardan Kaçınmak
 • Design Time, Run Time, ve Break Mode
 • Uygulamanızın Seçili Bölümlerinizi Çalıştırın
 • Özel Hata Ayıklama Önemleri
 • Hata Ayıklama için Türler

13. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Performans ve Uygunluk İçin Tasarım

 • Optimizasyonu Anlamak
 • Hız İçin Optimizasyon
 • Boyut için Optimizasyon
 • Nesneler Optimizasyonu
 • Compiled ve Interpreted Uygulamalar
 • Diğer Microsoft Uygulamaları ile Uygunluk

14. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Veri ve Değişkenler

 • Veri Türleri
 • Storage ve Veri Boyutu
 • Değişkenleri Deklere Etme
 • Değişken İsimleri
 • Değişkenlere Değer Koyma
 • Sabitler Oluşturma
 • String Değişkenleri
 • Array Nedir?
 • Array Oluşturma
 • Örnek Değişkenler

15. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Makroları Kullanmak

 • Makro Kaydetmek
 • Makro Çalıştırma
 • Makro Düzenleme
 • VBA içinde Yardım
 • Uygulama Nesneleri

16. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - VBA İfadeleri

 • Basit Aritmetik Operatörler
 • Gelişmiş Aritmetik Operatörler
 • Operatörleri Kıyaslama
 • Matematiksel İfadeler
 • Matematiksel İfadeler
 • Fonksiyonları Dönüştürme
 • String Fonksiyonları
 • String İçinde Kelime Bulma
 • Stringleri Konumlandırma ve Karşılaştırma
 • Örnek İfadeler
 • Takvim ile Çalışın
 • Takvim Fonksiyonu

17. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Dialog Boxes

 • Kullanıcı Interaksiyonu
 • Message Box Kullanımı
 • Format Ayarları
 • Message Boxes Sonuçları
 • Giriş Boxes Kullanma

18. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Fonksiyon ve Proesedürler

 • Subroutine Oluşturun
 • Parametrleleri Anlayın
 • Parameter Passing
 • Fonksiyon ve Presedür
 • Return Statement
 • Örnek AVE Fonksiyonu
 • Parametreler Olarak Arrays

19. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Koşullu Programlama

 • If-Else İfadeleri
 • İlişkisel Operatörler
 • String'leri Karşılaştırmak
 • Birleşik Koşullar
 • İç içe Geçmiş İfadeler
 • Else - If Yapısı
 • Case Yapısı

20. Visual Basic Öğrenmek İstiyorum - Uygulamanızı Yayınlayın

 • Uygulamanızı Nasıl Yayarsınız?
 • Package ve Atama Sihirbazı
 • Sihirbaz ile Uygulamınızı Paketleme
 • Sihirbaz Scriptini Yönetme
 • Araçkiti Kurulumu
 • İlk Dosyanızı Manuel Olarak Kurun
 • Distribütör Medyası Oluşturma
 • Kurulum Programınızı Test Edin
 • Kullanıcıya Uygulamanızı Kaldırmaya İzin Vermek

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi yalnızca nakit olarak ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Veri Akademi eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Veri Akademi, ilan edilmiş eğitim programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsanız, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum Bilgi İstek Formu


Visual Basic Öğrenmek İstiyorum Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

Visual Basic Öğrenmek İstiyorum Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ