Linux

İnternet Linux'un Omuzlarında
Linux Eğitimleri

Linux Sunucu Yönetimi Eğitimleri

Linux Eğitimleri: Linux eğitim programı, Linux içinde tüm konsept ve yönetim metotlarını içinde barındırır. Linux Eğitimleri, Linux kurulumundan güvenlik yönetimine, networking konseptlerine, dosya sistem yönetimi, sistem servisleri, Kernel servisleri ve Linux konfigürasyonuna kadar birçok konuyu kapsamaktadır.

Linux her yerdedir. Günlük hayatta, Linux sunucuları kullanan Google ve Facebook gibi büyük internet siteleri ile sürekli iletişim halindeyiz. Bunun yanında en modern televizyonlar ve Mobil Android Linux üzerinde çalışır.

Linux, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar, ağ donanımları, uçaklar ve otomobillerin kökeninde yatan ve kontrolünde kullanılan ücretsiz bir yazılımdır. Linux bilgisi ve bir bilgisayar ile çok yaygın olarak kullanabilecek bir cihaz altyapısı kurmak mümkündür.

Linux Eğitimleri - Katılımcı Profili

Linux eğitim programına Linux öğrenmek isteyen tüm kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Linux Eğitimleri - Ön Gereklilikler

Linux Eğitimleri öncesi, Windows veya Linux ortamında temel anlamda işletim sistemi ve networking bilgisi gerekmektedir.

Linux Eğitimleri - Süresi

Linux Eğitimleri grup süresi, toplamda 60 saat sürmektedir.

Kurumsal Linux eğitim süre ve ücret teklifleri ve Linux özel ders için lütfen iletişime geçiniz.

Linux Eğitimleri - Ücreti

Bu Eğitimlerimiz firmaya veya kişiye özel olarak verilmektedir. Aşağıdaki, Bilgi Al formu ile veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

Linux Eğitimleri - Kazanımlar

Linux Eğitimleri süresince, Linux’u temelden ileri seviyelere kadar öğrenirsiniz. Linux Eğitimleri sonunda öğrenilen konular şu şekildedir:

 • Linux kurulumu ve Linux’u kullanıma hazır hale getirmek.
 • Package yönetimi ve işlem denetimi.
 • Servisler, sağladığı yararlar, önemli dosyalar ve dizinler.
 • Sistem servisler, kullanıcı yönetimi, dosya sistemi güvenliği ve yönetimi.
 • Linux, gelişmiş dosya sistem yönetimi, sunucu yapılandırma, shell scripting ve Kerbores.
 • SMB ve SMTB servisleri ve sanallaştırma.
 • Gelişmiş güvenlik ve ağ konseptleri.
 • Veritabanı ve IPv6 yapılandırması ve Kickstart kurulumu.

Linux Eğitimleri - Eğitim Konuları

1. Linux Eğitimleri - Linux Kurulumu ve İlk Kullanıma Hazırlamak

 • Linux’a Giriş
 • Linux Kurulumu
 • Linux Mimarisi
 • Boot İşlemi
 • Kernel
 • Sistemi Başlangıç Durumuna Getirmek
 • GRUB
 • CLI
 • Giriş-Çıkış Yönlendirmelerini Kullanma
 • Bash Shell’e Giriş
 • Text Dosyaları Oluşturma ve Düzenleme
 • Dosya ve Dizinleri Kesme, Taşıma ve Silme
 • Temel Komutlar
 • Editors
 • Man Pages
 • LAB
 • Manuel ve Otomatik Farklı Hedeflere Ön yükleme Sistemleri

2. Linux Eğitimleri - Package Yönetimi & İşlem Denetleme

 • Tekli Kullanıcı Modunu Korumaya Alma
 • Sistemi Kapatma ve Yeniden Yükleme
 • RPM Package Yöneticisi
 • Yazılımı Kurma ve Kaldırma
 • rpm Sorguları
 • rpm Doğrulama
 • yum Hakkında
 • yum Kullanımı
 • Packages Dosyaları Arama
 • Yerel Repositories Konfigüre Etmek
 • İşlem Özellikleri
 • Ebeveyn İşlemleri ve Çocuk İşlemleri
 • İşlemler Nasıl Başlatılır?
 • CPU/Hafıza İşlemlerini Tanımlama
 • Network Servis Durumlarını Başlatma/Kontrol/Durdurma
 • Networking veya Hostname Çözümlerini Dinamik veya Statik Olarak Yapılandırma

3. Linux Eğitimleri - Önemli Dosyalar, Dizinler ve Yardımcı Uygulamalar

 • Deamons ve Kontrol Servisleri
 • Servisleri Başlatma ve Durdurma
 • Servisleri Yapılandırmak
 • boot/dev/proc Dizinleri
 • usr/share/doc ile Sistem Dokümantasyonu
 • Düzenli İfade ve Grep Kullanarak Text Analizi
 • Archive
 • compress
 • tar, star, gzip ve bzip2 Kullanarak Dosyaları Açma ve Sıkıştırma
 • Log Dosyaları dump, locate, restore ve interpret

4. Linux Eğitimleri - Sistem Servisleri

 • Network Time Protokolü
 • X Windows
 • SSH: Secure Shell
 • Cron
 • Cron’a Erişim Kontrolü
 • Sistem crontab Dosyaları
 • Günlük cron İşleri
 • Anacron Zamanlayıcı
 • Program Görevleri

5. Linux Eğitimleri - Kullanıcı Yönetimi (User Administration)

 • Yeni Kullanıcı Hesabı Eklemek
 • Özel Kullanıcı Grupları
 • Özel Kullanıcı Grupları
 • Kullanıcı Hesaplarını Düzenleme/Silme
 • Grup Yönetimi
 • Password Aging İlkeleri
 • Hesapları Aktarma
 • sudo Erişimi
 • Network Kullanıcıları
 • Kimlik Denetim Yapılandırması
 • SUID ve SGID Çalıştırılabilirliği
 • SGID Dizinleri
 • Varsayılan Dosya İzinleri
 • Dosya Sahipliğini Değiştirme (chown)
 • Dosya Grup Sahipliğini Değiştirme (chrgp)
 • Dosyalar Üzerinde İzinler
 • Dizinler Üzerinde İzinler
 • İzinler Nasıl Uygulanır?
 • İzinleri Değiştirme (chmod)
 • Erişim Kontrol Listeleri (ACLs)

6. Linux Eğitimleri - Dosya Sistem Güvenliği ve Yönetimi

 • Cihaz Tanıma
 • Disk Bölümü
 • Bölümleri Yönetme
 • Dosya Sistemleri (Filsesystem) Yapma
 • ext3 ve ext4 Arasında Fark
 • Filesystem Labels
 • tune2fs
 • Mount Points ve etc/fstab
 • Mount ile Filesystem Mounting
 • Unmounting Filesystems
 • Swap Dosyaları Bölümleme ve Kullanma
 • Mounting NFS Filesystems
 • Filesystems Doğruluğunu Test Etme ve Düzeltme
 • Kullanıcılar ve Gruplar
 • Dosya Sahipliğini Değiştirme (chown)
 • Dosya Grup Sahipliğini Değiştirme (chrgp)
 • Dosyalar Üzerinde İzinler
 • Dizinler Üzerinde İzinler
 • İzinler Nasıl Uygulanır?
 • İzinleri Değiştirme (chmod)

7. Linux Eğitimleri - Gelişmiş Dosya Sistem Yönetimi

 • Özel Dosya Türleri
 • Sembolik Linkler (In -s)
 • Dosya Sayısı ve Altdizin Girdileri
 • Hard Links
 • Linkleri Arşivlerken veya Taşırken Korumak
 • Quota Sistemi Yapılandırmak
 • Kullanıcılar için Quota’yı Ayarlama
 • Quota Durumunu Raporlama
 • Logical Volume Manager (LVM) Nedir?
 • Logical Volume Oluşturmak
 • Logical Volume Boyutlandırmak
 • Network Arayüzleri
 • IPv4 Adresleri
 • Dinamik IPv4 Yapılandırmak
 • Statik IPv4 Yapılandırmak
 • Tablo Yönlendirme
 • Default Gateway
 • IP Bağlanabilirliğini Doğrulama
 • Yerel Host İsmini Tanımlama
 • Local Resolver
 • Remote Resolver
 • DNS Bağlanabilirlğini Doğrulama
 • Ağ Araçları
 • NFS Server ve NFS Client
 • Grup Kolabrasyonu İçin Paylaşım

8. Linux Eğitimleri - Server Yapılandırma

 • BIND Yapılandırması
 • DNS Server
 • DNS Queries
 • DNS Client Konularında Hata Çözümü
 • BIND Ayarlarını Yapılandırmak
 • Local Dosya Konumları için Dizin Yapılandırması
 • Apache’ye Genel Bakış
 • Apache Server Yapılandırma
 • Virtual Hosts
 • Apache Erişim Yapılandırması
 • Basit CGI Uygulaması Görevlendirmek
 • TLS Güvenliği Konfigürasyonu
 • Özel Dizinleri Konfigüre Etmek
 • Logs Analizi ve Store

9. Linux Eğitimleri - Shell Scripting ve Kerberos Kimlik Authentication

 • Shell Scripting Temelleri
 • loops
 • Shell Değişkenleri
 • Arrays
 • Scripts Yazmak
 • Kerbores Authentication

10. Linux Eğitimleri - Samba & Mail Servisleri ve Sanallaştırma

 • Clients Network Paylaşımı Sağlamak için SMB (SAMBA) Konfigürasyonu
 • Tüm Mailleri Ana Mail Server’ine Yönlendirmek için Mail Server Konfigürasyonu
 • KVM Sanallaştırmaya Giriş
 • Sanal Makina Kurulumu
 • Sanal Makinaları Kurma
 • Sanal Misafir gibi Centos Sistemleri Kurmak

11. Linux Eğitimleri - Gelişmiş Güvenlik ve Networking Konseptleri

 • SELinux’a Genel Bakış
 • SELinux Araçları
 • SELinux Ortamları
 • SELinux Booleans
 • SELinux Uyumsuzluk İlkesi
 • Güvenlik Duvarı Ayarları Yapılandırması
 • N/W Port Güvenliği
 • IP Traffic Route ve Statik Routes Oluşturma
 • GRUB
 • TCP Wrappers
 • İki Sistem Arasında Kümelenmiş Linkler Konfigürasyonu
 • Güenlik Duvarı ve Birleşik Mekanizmalar Kullanımı
 • Zones ve Özel Kuralları (NAT)
 • Kernel Yürütüm Süresi Parametreleri Ayarlama ve Düzenleme için proc/sys//sysctl Kullanımı
 • Linux Containers

12. Linux Eğitimleri - Veritabanı Konfigürasyonu

 • MariaDB Kurulumu
 • Schema Oluşturma ve Queries Yazma
 • Sistem Konfigüre Etmek
 • iSCSI Targets
 • Operasyon backup&restore

13. Linux Eğitimleri - IPv6 & Kickstart Konfigürasyonu

 • IPv6 Konfigürasyonu
 • kickstart Kurulumu Kullanımı
 • NFS ve HTTPS Servislerini Kullanma
 • Grub Password Ayarları
 • Grub Sayfasından Tekli Kullanıcı Modu için root Password Ayarlama
 • Universel Unique ID (UUID)
 • List
 • MBR ve GBT Diskleri Üzerinde Bölümler Oluşturma ve Silme

14. Linux Eğitimleri - Örnek Linux Projesi

 • İçinde Soru-Cevap, Hata Ayıklama ve Script Yazımı Gibi Bölümler Barındıran Örnek Bir Linux Projesi

Linux Eğitimleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi yalnızca nakit olarak ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Veri Akademi eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Veri Akademi, ilan edilmiş eğitim programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsanız, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Linux Eğitimleri Bilgi İstek Formu


Linux Eğitimleri Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Linux Eğitimleri Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

Linux Eğitimleri Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ