SQL Programlama

Programcılar için SQL
SQL Programlama Kurs

SQL programlama Kurs: Bu eğitimden yararlanacak katılımcıların, tecrübeli olduğu herhangi bir programlama dilinde basit algoritma problemlerini çözebilecek programlama tecrübesine sahip olması tavsiye edilir.

SQL programlama Kurs programında; önce Microsoft SQL Server üzerinde T-SQL ile programlama öğretilir. Kursn devamında Oracle PL/SQL ile programlama öğretilir.

SQL Programlama Kurs - Katılımcı Profili

SQL Programlama Kurs programına; database programlama alanında çalışmak veya yazılım dilleriyle programlama yapıp database ile çok sayıda işlem yapan programcılar, database yöneticileri veya yönetici adayları katılabilirler.

SQL Programlama Kurs - Ön Gereklilikler

SQL programlama Kurs almak isteyen kişilerin, kullanıcılar için SQL Kurs almış olmaları veya bu Kursn konularını bilmesi gerekmektedir.

SQL Programlama Kurs - Süresi

SQL programlama Kurs grup süresi, toplamda 30 Saat sürmektedir.

SQL Programlama Kurs - Ücreti

Bu Kursmiz firmaya veya kişiye özel olarak verilmektedir. Aşağıdaki, Bilgi Al formu ile veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

SQL Programlama Kurs - Kazanımlar

SQL programlama Kurs katılımcıları; SQL Server T-SQL ve PL/SQL programlama dilini kullanarak veritabanı uygulamaları geliştirme yeteneğine sahip olacaklardır.


SQL Programlama Kurs - Eğitim Konuları

1. SQL Programlama Kurs - Transact-SQL Temelleri

 • Transact-SQL Nedir?
 • Transact-SQL Söz Dizimi
 • Transact-SQL İfadeleri Çalıştırmak
 • Tanımlayıcılar (Identifiers)
 • Veri Tipleri
  • Numeric Tipler
   • decimal ve numeric
   • float ve real
   • int, bigint, smallint
   • money ve smallmoney
  • String Tipler
   • char ve varchar
   • nchar ve nvarchar
  • Date Tipleri
   • date
   • datetime
   • datetime2
 • Değişkenler
  • SET @variable
  • SELECT @variable
  • DECLARE @variable
 • Operatörler
  • Aritmetik Operatörler
   • add
   • add equals
   • subtract
   • multiply
   • divide
  • Karşılaştırma Operatörleri
   • eşittir
   • büyüktür
   • küçüktür
   • eşit değildir
  • Mantıksal Operatörler
   • AND
   • OR
   • BETWEEN
   • ANY
   • IN
  • String Operatörleri
   • String Concatenation
   • WildCard
   • Percent Character
 • Rezerve Kelimeler (Reserved Keywords)

2. SQL Programlama Kurs - Veri Tabanı Tasarımı Temel Kavramlar

 • Veritabanı Oluşturmak
 • Tablo Oluşturmak
 • Index Oluşturmak
 • Sınırlayıcı Oluşturmak (Constraint)
 • İlişkiler Oluşturmak (Relations)
 • Normalization
 • Denormalization

3. SQL Programlama Kurs - SQL Server 2012 Üzerinde SQL Server T-SQL Programlama

 • SQL Server 2012 Express Sürümü Edinmek
 • SQL Server 2012 Express Sürümü Kurulumunu Yapmak
 • SQL Server Management Studio Express Kullanımı
  • Nesne Araştırıcısını Kullanmak
  • Sorgu Editörünü Kullanmak
  • SQL Server Books Online Kullanmak

4. SQL Programlama Kurs - Select Sorguları

 • Select Cümleciği
 • From İfadesi
 • Where İfadesi
 • Order By İfadesi
 • Group By İfadesi
 • Having İfadesi
 • TOP N Kullanımı

5. SQL Programlama Kurs - Akış Kontrolü

 • IF...ELSE
 • ELSE
 • BREAK
 • CONTINUE
 • RETURN
 • TRY...CATCH
 • WHILE

6. SQL Programlama Kurs - DDL İfadeleri

 • Create Cümlecikleri
  • Create Database
  • Create Table
  • Create Endpoint
  • Create Schema
  • Create Synonym
  • Create Trigger
  • Create User
  • Create View
 • Drop Cümlecikleri
  • Drop Database
  • Drop Table
  • Drop Endpoint
  • Drop Schema
  • Drop Synonym
  • Drop Trigger
  • Drop User
  • Drop View
 • Alter Cümlecikleri
  • Alter Database
  • Alter Table
  • Alter Endpoint
  • Alter Schema
  • Alter Trigger
  • Alter User
  • Alter View

7. SQL Programlama Kurs - CRUD Sorguları

 • Delete Sorgusu
 • Insert Sorgusu
 • Uptade Sorgusu

8. SQL Programlama Kurs - Saklı Yordamlar ve Fonksiyonlar (Stored Procedures)

 • Saklı Yordam Tanımlamak
 • Saklı Yordama Parametre Göndermek
 • Saklı Yordam Çağırmak
  • Sistem Saklı Yordamları
  • Catalog Saklı Yordamları
  • Cursor Saklı Yordamları
  • Security Saklı Yordamları
 • Fonksiyon Tanımlamak
 • Fonksiyona Parametre Göndermek
 • Fonksiyon Çağırmak
 • Scalar Fonksiyonlar
 • Inline Fonksiyonlar
 • Built-in Fonksiyonlar
  • Aggregate Fonksiyonlar
   • AVG
   • COUNT
   • MAX
   • MIN
   • SUM
   • VAR
  • Dönüştürme Fonksiyonları (Conversion)
   • CAST
   • CONVERT
   • PARSE
   • TRY_CAST
   • TRY_CONVERT
  • Date Fonksiyonlar
   • DATEADD
   • DATEDIFF
   • DAY
   • ISDATE
   • GETDATE
  • Matematik Fonksiyonları
   • ABS
   • COS
   • FLOOR
   • EXP
   • POWER
   • SQUARE
  • String Fonksiyonları
   • CONCAT
   • FORMAT
   • LEFT
   • LEN
   • LTRIM
   • REVERSE
   • RTRIM
   • SUBSTRING
   • UPPER

9. SQL Programlama Kurs - Tetikleyiciler (Triggers)

 • DML Tetikleyicisi Oluşturmak
 • DML Tetikleyicisini Değiştirmek
 • Güncellenmiş Kolonları Kontrol Etmek
 • İç-içe Tetikleyiciler
 • DDL Tetikleyicisi Oluşturmak
 • DDL Tetikleyicisini Değiştirmek

10. SQL Programlama Kurs - Cursor ve View

 • Cursor Tanımlamak
 • Cursor İçeriğini Doldurmak
 • Cursor Kullanmak
  • DECLARE CURSOR
  • OPEN
  • FETCH
  • CLOSE
  • DEALLOCATE
 • View Tanımlamak
 • View Kullanmak
 • Indexed Views
 • Partitioned Views

11. SQL Programlama Kurs - Backup ve Restore İfadeleri

 • Backup
  • Backup Master Key
  • Backup Service Master Key
 • Restore
  • Restore Arguments
  • Restore HeaderOnly
  • Restore VerifyOnly
  • Restore Master Key
  • Restore Service Master Key

12. SQL Programlama Kurs - Transaction İfadeleri

 • Begin Transaction
 • Commit Transaction
 • Rollback Transaction
 • Save Transaction
 • Commit Work

13. SQL Programlama Kurs - PL/SQL Temelleri

 • Oracle Veritabanı Edinmek
  • Oracle Veritabanını Başlatmak
 • Oracle SQL Developer Edinmek
 • Oracle SQL Developer ile Oracle Veritabanına Bağlanmak
 • PL/SQL Kod Bloğu Tanımlamak
 • Şema ve Yaygın Şema Nesneleri
  • Tables
  • Indexes
  • Views
  • Synonyms

14. SQL Programlama Kurs - PL/SQL Veri Tipleri

 • Character Veri Tipleri
  • CHAR
  • VARCHAR2
  • NCHAR
  • NVARCHAR2
 • Numeric Veri Tipleri
  • NUMBER
  • Binary_Float
  • Binary_Double
 • Date Veri Tipi
  • DATE
  • TIMESTAMP
  • TIMESTAMP with TIME ZONE
 • LOB Veri Tipleri
  • BLOB
  • CLOB NCLOB
 • ROWID Veri Tipi
  • Fiziksel ROWID
  • Mantıksal ROWID
  • ROWID Pseudocolumn
 • Veri Tiplerinin Birbirine Dönüştürülmesi
  • TO_NUMBER Fonksiyonu
  • TO_DATE Fonksiyonu
  • TO_CHAR Fonksiyonu
  • CAST Fonksiyonu

15. SQL Programlama Kurs - Akış Kontrolü ve Döngüler

 • Koşullu Kontrol İfadeleri
 • If-elsif Kullanımı
 • Döngüler
  • Simple Loop
  • Numeric for Loop
  • Cursor for Loop
  • While Loop
  • Exit İfadesi
  • Continue İfadesi

16. SQL Programlama Kurs - Cursors

 • Cursor Tanımlamak
 • Cursor Açmak
 • Cursor'un İçerisini Veri ile Doldurmak
 • Cursor Tipleri
  • Explicit Cursors
  • Implicit Cursors
  • Dynamic Cursors

17. SQL Programlama Kurs - Records

 • Records Tanımlamak
 • Records'a Atama Yapmak
 • Records'un Alanlarına Erişmek
 • İç-içe Record'lar

18. SQL Programlama Kurs - Collections

 • Collection Tanımlamak
 • Collection İlklendirmek
 • Collection'a Eleman Eklemek-Çıkarmak
 • Collection Metotları
 • İç-içe Collection'lar

19. SQL Programlama Kurs - Görüntüler (Views)

 • Views Oluşturmak
 • Views Replace Etmek
 • Views Drop Etmek
 • Sorgular içinde Views Kullanmak
 • Views Üzerinde DML Operasyonları Yapmak
  • Uptade
  • Delete
  • Insert

20. SQL Programlama Kurs - Sequences

 • Sequences Oluşturmak
 • Sequences Üzerinde Değişiklik Yapmak
 • Sequences Kullanmak
 • NEXTVAL ve CURRVAL
 • Sequence Düşürmek

21. SQL Programlama Kurs - Synonyms

 • Synonym Tanımlamak
 • Synonym'leri DML İfadeler İçerisinde Kullanmak
 • Synonym'leri Düşürmek

22. SQL Programlama Kurs - Saklı Yordamlar ve Fonksiyonlar

 • Prosedürler
 • Fonksiyonlar
  • Built-in Fonksiyonlar
  • Built-in Regular Expression Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Parametreleri
 • Fonksiyonları Derlemek
 • Saklı Yordamlar
  • Saklı Yordam Oluşturmak
  • Saklı Yordamı Değiştirmek
  • Saklı Yordamı Düşürmek
  • Saklı Yordama Parametre Göndermek

23. SQL Programlama Kurs - Paketler (Packages)

 • Paket Yapısı
 • Paket Tanımlamak
 • Paket Derlemek
 • Paket'i Değiştirmek
 • Paket'i Düşürmek (Drop)

24. SQL Programlama Kurs - Dinamik SQL Cümlecikleri

 • Dinamik Insert İfadeleri
 • Dinamik Update İfadeleri
 • Dinamik Delete İfadeleri
 • Dinamik Sorgudan Sonuç Dönmek
 • Çalışma Esnasında Tablo Oluşturmak
 • Bir Tabloyu Çalışma Esnasında Değiştirmek
 • Dinamik SQL'e Parametre Göndermek

25. SQL Programlama Kurs - Hata Yönetimi (Exceptions)

 • Hata Yakalamak
 • Exception Bloğu Oluşturmak
 • Exception Fırlatmak
 • Exception Tipleri
  • Predefined Exceptions
  • Non-predefined Exceptions
  • User-predefined Exceptions

26. SQL Programlama Kurs - Sorgu Performansı İyileştirme Yöntemleri

 • DBMS_PROFILER Kullanımı
 • Sorunlu Blokların Belirlenmesi
 • Sorgu Sonuçlarını Hızlandırmak
 • Sorguları Optimize Etmek

27. SQL Programlama Kurs - Tetikleyiciler (Triggers)

 • Tetikleyici Kullanım Alanları
 • Tetikleyici Tanımlamak
 • Tetikleyici Derlemek
 • Tetikleyicileri Değiştirmek
 • Tetikleyicileri Aktif/Pasif Hale Getirmek
 • Tetikleyici Tipleri
  • Row Triggers
  • Statement Triggers
  • Before and After Triggers

SQL Programlama Kurs ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi yalnızca nakit olarak ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; yeterli kişi sağlanması amacıyla Veri Akademi eğitimleri erteleme hakkına sahiptir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Veri Akademi, ilan edilmiş eğitim programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Eğitime kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsanız, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

SQL Programlama Kurs Bilgi İstek Formu


SQL Programlama Kurs Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

SQL Programlama Kurs Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

SQL Programlama Kurs Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 VERİ AKADEMİ